Mediakäytön muutokset pieniä

17.5.2016 08:00Uutiset » Toimiala

TNS-suomalaisten-mediapaiva-2015

Suomalaisten mediakäyttö muuttui vuonna 2015 vain vähän TNS Atlas Intermedian tutkimuksen mukaan. Kokonaisuutena medioiden käyttö väheni hieman, ja eri medioiden osuudet käytöstä pysyivät lähes ennallaan.

Suomalaiset käyttivät viime vuonna medioiden seuraamiseen yhteensä 8 tuntia 18 minuuttia, neljä minuuttia vähemmän kuin vuonna 2014 (-0,8 %). Aikakaus- ja sanomalehtien ja kirjallisuuden lukuajat vähenivät kukin kahdella minuutilla (-0,4 %). Television seuraamisaika väheni kahdella minuutilla. Internetin käyttö lisääntyi 7 minuutilla ja online-musiikkipalvelut sisältävän äänitallenteiden käyttö 6 minuutilla.

Internet haukkaa nyt suomalaisen mediapäivästä noin kolmanneksen. Nuoremmilla 15-29-vuotiailla internetin osuus mediapäivästä on jo lähes puolet. Netin kokonaiskäyttöajan kasvu tulee nyt mobiilista ja nuoret ovat suunnan näyttäjinä.

Internetin käyttö tietokoneella/ kannettavalla väheni koko väestössä, eniten kuitenkin 15-29-vuotiailla, joilla vähennystä desktop-käytössä oli 15 minuuttia päivässä. Vastaavasti netin käyttö älypuhelimella kasvoi koko väestössä. Nuorilla oli kasvua jopa yli puoli tuntia päivässä. Netin käyttö tabletilla kasvaa myös, mutta hillitymmin kuin käyttö älypuhelimella.

Share: