Media-alan tutkimukseen yli miljoona euroa

4.1.2016 09:00Uutiset » Toimiala

Viestintäalan tutkimussäätiö myönsi vuonna 2015 rahoitusta tutkimus- ja kehityshankkeille yhteensä miljoona euroa. Hakemuksia tuli vuoden aikana yli kolmen miljoonan edestä, joista säätiö rahoitti vajaata kolmannesta hankkeista.

Vuoden 2015 aikana VTS myönsi tutkimus- ja kehitysrahoitusta, apurahoja ja stipendejä yhteensä 19 hankkeelle, 10 jatko-opiskelijalle, 9 matka-apurahahakijalle ja 15 korkeakouluopiskelijalle. Yhteensä rahoitusta myönnettiin vuoden aikana 1 012 096 euroa.

– Kehityshankkeista välitön hyöty on niille yrityksille, jotka ovat mukana konsortioissa. Säätiön rahoittamien hankkeiden tulosten julkisuusvaatimuksen myötä opit ja hyödyt ovat kuitenkin myös laajemmin koko toimialan edustajien käytettävissä, Viestintäalan tutkimussäätiön asiamies Helene Juhola sanoo.

– Hyvä esimerkki tulosten tehokkaasta viestimisestä on Era Contentin Natiivimainonnan tuottavuus ja tehokkuus -hankkeen loppuseminaari, jossa oli yli 60 median ja mainostajien edustajaa. Myös säätiön rahoittamaa Aalto-yliopiston Harri Heikkilän Digitoidusta digitaaliseen – Oppikirja 2.0 -hanketta esiteltiin heti valmistumispäivänä Virtuaaliopetuksen päivillä 200 hengen yleisölle, Juhola lisää.

Share: