Media-alaa tuetaan 30 miljoonalla

27.3.2014 09:26Uutiset » Toimiala

Hallitus päätti kehysriihessään tukea media-alaa 30 miljoonan euron innovaatiotuella. Tarkoitus on auttaa murroksessa olevaa alaa. Toivottua lehtitilausten arvonlisäveron alennusta ei sen sijaan tullut.

Kehysriihessä ei puututtu lehtien arvonlisäveroon. Vuonna 2012 lehtitilausten arvonlisävero nostettiin ensin 9 prosenttiin ja siitä vielä 10 prosenttiin. Arvonlisäveron korotusta pidettiin alalle kohtalokkaana. Painettu media oli jo entuudestaan vaikeuksissa, ja arvonlisäveron nousu osui huonoon ajankohtaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitysmies Tuomas Harpf ehdotti maaliskuussa Suomeen Tanskan mediatukijärjestelmän kaltaista mallia, jossa jaettaisiin tuotantotukea ja innovaatiotukea. Kaikkiaan tukea jaettaisiin 30 miljoonaa euroa. Sanomalehtien Liitto piti ehdotuksia myönteisinä.

Share: