Marvaco investoi fleksolaattalinjastoon

22.5.2015 07:44Uutiset » Toimiala

Marvaco hankki keväällä 2015 ranskalaiselta Vianord Engineeringiltä automaattisen fleksopainolaattojen EVO-5 in-line -valmistuslinjan. Laitteisto on kolmas maailmassa tässä suurimmassa kokoonpanossa. Kevään tuotantoinvestointien arvo on yli puoli miljoonaa euroa.

Koneessa on Marvacon mukaan käyttäjäystävällinen ja työtä helpottava huippumoderni teknologia. Linjastossa on integroitu kolme eri työvaihetta yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällä on saatu eliminoitua aiemmin työympäristössä vallinneet käryt ja liuottimien hajapäästöt.

Laitteen avulla parannetaan fleksopainoille toimitettavien digipainolaattojen laatua. Tasalaatuisuus syntyy koneen integroitujen toimintojen ja automaattisen prosessivalvonnan avulla. Koneen ohjelmisto valvoo ja taltioi eri laatanvalmistustyövaiheiden parametreja. CDI-valotuksen jälkeen kaikki valmistustyövaiheet tehdään sisäisesti. Valmistustyön kuormittavuus ja riski laatan vioittumiselle minimoidaan, kun laattaa ei enää siirrellä erikseen eri työvaiheiden aikana.

Kuvassa vasemmalta Kai Lankinen, Mogens Rijs, Marko Valkamo ja Pascal Miola uuden Vianord EVO laitteiston ääressä Marvacon tuotantotilassa Ulvilassa.

Share: