Markkinointipanostuksissa vain vähäistä kasvua

12.1.2017 08:14Uutiset » Toimiala
Mainosbarometrin saladoluvut lupaavat lievää kasvua panostuksissa.
Mainosbarometrin saldoluvut lupaavat lievää kasvua panostuksissa.

Mainosbarometrin mukaan mainostajat aikovat lisätä markkinointiviestinnän panostuksiaan 2017, mutta vain vähän. Vielä syksyllä mainostajat olivat optimistisempia. He pitävät kuitenkin kysyntänäkymiä hyvinä.

Mainostajien Liitto selvitti marras-joulukuussa jäsenyritystensä markkinointiviestinnän suunnitelmia vuodelle 2017. Mainosbarometri toteutettiin edellisen kerran elokuussa, jolloin mainostajat vielä uskoivat markkinointiviestintänsä kasvavan roimasti tänä vuonna. Investointiaikeita kuvaava saldoluku oli silloin 36, nyt 4.

Vastaajista 16 prosenttia aikoo lisätä markkinointiviestinnän investointejaan alkaneena vuonna ja 12 prosenttia aikoo vähentää niitä. Viime vuoden tasolla pysyy 72 prosenttia. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena syntyvä saldoluku on 4.

Markkinoinnin euroja kohdennetaan barometrin mukaan erityisesti verkkomediaan sekä mainostajien omaan mediaan. Kysyntänäkymiin suhtaudutaan luottavaisesti.

– Markkinointiin tuntuisi olevan mahdollista panostaa enemmänkin, koska vain kolme prosenttia vastanneista uskoi kysyntänäkymien heikkenevän. Ruotsissakin arvioidaan yli neljän prosentin kasvua mediainvestointeihin, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainosbarometrin tulokset ovat kyselyyn vastanneiden liittoon kuuluvien markkinointiviestinnän päättäjien arvioita tulevasta kehityksestä tutkimushetkellä. Mediayritykset eivät kuulu Mainostajien Liittoon. Näistä syistä mm. työpaikkailmoittelu, suuri osa luokitellusta mainonnasta ja median oma mainonta jäävät tutkimuksen ulkopuolelle.

Share: