Markkinointialan vuoden toimistot palkittiin

13.2.2017 08:25Uutiset » Toimiala
Superson on toteuttanut Ateneumille markkinointikampanjaa mm. lehtimainosten avulla.

Markkinointiviestintäalan kattavan Vuoden toimisto -tutkimuksen voittajat on julkistettu. Tutkimuksen seitsemässä kategoriassa palkittiin asiakkaiden arviointiin perustuen parhaita toimistoja. Tutkimus tehtiin nyt ensimmäistä kertaa.

Toimistojen toimintaa arvioidaan Vuoden toimisto -tutkimuksessa asiakkaan kokeman palvelun ja toteutuneiden projektien/tulosten perusteella. Haastatteluja hyväksyttiin lopulliseen aineistoon vuoden 2016 tutkimuksessa 725. Pääosa haastatteluista tehtiin internetkyselynä toimistojen itse toimittamiin asiakasrekistereihin. Aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Tutkimukseen osallistuminen on ollut veloituksetonta. Osallistumiskriteereinä olivat asiakasyrityksen antamien arvioiden sekä myyntikatteen ja markkinointipanostusten määrä. Tutkimuksessa on arvioitu toimiston valintakriteereitä ja yhteistyötä asiakkaan kanssa usein eri kriteerein.

Vuoden Toimisto -tutkimus on ruotsalaisen Regin Årets Byrå -konseptiin perustuva tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia. Tutkimus järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland, konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media sekä Mainostajien Liitto sekä markkinoinnin valintakonsultti Breezeway.

Palkitut toimistot kategorioittain:

Markkinointiviestintätoimistot:
Myyntikate yli 5 milj. euroa: Bob the Robot
Myyntikate alle 5 milj. euroa: Superson

Asiakasymmärrystoimistot:
Kopla

Design-toimistot:
Pentagon Design

Teknologia- ja markkinointitoimistot:
P+SBD

Mediatoimistot:
Mindshare

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot:
Republic of Communications

Lisäksi kunniamaininnat erityisosaamisestaan saivat seuraavat toimistot: Dagmar, N2 Albiino ja Folk Finland.

Share: