Markkinoinnin edistämiskeskus aloittaa toiminnan

20.12.2017 19:09Uutiset » Toimiala
Anne Korkiakoski.

Markkinoinnin edistämiskeskus Makes ry on perustettu 19.12. Makesin tarkoituksena on edistää Suomen kansantaloutta kasvattavaa markkinointia, tuottaa tietoa markkinoinnin merkityksestä ja vahvistaa alan verkostoitumista. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Korkiakoski.

Korkiakoski kertoo Markkinointi&Mainonta-lehdelle, että ensi töikseen Makes järjestäytyy muodollisesti.

– Tämä on jatkumoa Siksi markkinointia -hankkeelle, joka oli talkoohenkinen. Oli mukavaa tehdä tästä virallinen myös muotoseikoiltaan. Nyt voimme tehdä askelta järeämpiä hankkeita, Korkiakoski sanoo.

Makes kertoo kokoavansa markkinointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa sekä kehittävänsä markkinointiin liittyvää tutkimusta ja koulutusta. Yhdistys käynnistää myös eri toimialojen markkinointia vahvistavia hankkeita julkisen sektorin ja muiden eri tahojen kanssa. Tällaisissa hankkeissa Makes voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.

Makes kertoo, että se voi järjestää myös muuta toimintaa, joka edistää yritysten liikevaihdon kasvua markkinoinnin avulla, ja ottaa kantaa sekä antaa lausuntoja markkinointiin liittyvästä lainvalmistelusta.

Makesiin kuuluu alan isoja yhdistyksiä, kuten Medialiitto.

Idea Makesin perustamisesta nousi esiin huhtikuussa 2017 julkaistussa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) investointiraportissa. VTV:n raportin mukaan Markkinoinnin kehittämiskeskuksen perustaminen voi nostaa markkinoinnin arvostusta Suomessa. VTV:n mukaan keskus toimisi moottorina suomalaisen markkinointiosaamisen kasvattamisessa. Se saattaisi yhteen markkinoinnin parhaita osaajia ja tietoa ja palvelisi yrityksiä yhteistyöprojektien avulla.

Anne Korkiakosken (hallitusammattilainen) lisäksi Makesin hallituksen jäseniä ovat Jaakko Aspara (professori, Hanken Svenska Handelshögskolan), Ritva Hanski-Pitkäkoski (hallitusammattilainen), Ami Hasan (hallituksen puheenjohtaja, Hasan & Partners), Tomi Härmä (toimitusjohtaja, Mediametrix), Sanna Kolamo (Sanoma Media Finland Oy, B-to-B), Sanna Laakkio (toiminnanjohtaja MARK Suomen Markkinointiliitto ry), Riikka-Maria Lemminki (toimitusjohtaja, Mainostajien liitto ry) ja Tarja Virmala (toimitusjohtaja, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry).

Share: