Manrolandia ollaan jakamassa kolmeen

23.1.2012 10:37Uutiset » Toimiala

Konkurssiuhkaan ajautununeen painokonevalmistaja Manrolandin tilanne etenee. Velkojien neuvosto on sopinut Manrolandin osalta yhteisestä linjasta, mikä takaa tuotannon jatkumisen kaikilla tehtailla. Velkojien neuvosto on väliaikaisen konkurssihallinnon edustajan, Werner Scheider, ja Manrolandin edustajan, tri Frank Kebekus, kanssa päässyt kaikkia tyydyttävään ratkaisuun menettelystä Manrolandin selvitystilan aikana.

Augsburgissa Saksassa keskiviikkona 18. tammikuuta pidetyssä kokouksessa eniten kannatusta sai ehdotus jakaa yhtiö kolmeen itsenäiseen yksikköön: Augsburg, Offebach ja Plauen.

– Yhteinen tavoitteemme oli saattaa yritys sellaisten sijoittajien määräysvaltaan, joilla on kiinnostusta jatkaa pitkällä tähtäimellä sen itsenäistä toimintaa, Werner Schneider selitti kokouksen jälkeen.

Schneider perusteli neuvoston päätöstä yhtiön nykyisillä toimintamalleilla, suunnitelluilla toimenpiteillä työntekijämäärän vähentämiseksi sekä tehtyjen myyntisopimusten nopealla täytäntöönpanolla.

Rotaatioliiketoiminnalle valmis ostaja Pohjois-Saksasta

Ratkaisun mukaisesti rotaatiokoneita valmistava Augsburgin yksikkö myydään pohjoissaksalaiselle perheyritykselle, Possehl Groupille, joka suunnittelee kehittävänsä pitkän tähtäimen valmistusyhteistyötä Manrolandin Plauenin tehtaan kanssa. Tämä varmistaisi Plauenille täyden kapasiteetin. On myös mahdollista, että Possehl hankkii jatkossa osuuden myös Plauenin tehtaasta.

Plauenin tehdas jatkaa uutena erillisenä yhtiönä. Sen uskotaan saavan jatkossa tilauksia myös kolmansilta osapuolilta, mikä varmistaisi Plauenin tehtaan tulevaisuuden.

Arkkikoneita valmistava Offenbachin tehdas organisoidaan uudelleen MBO-järjestelyllä ja sijoittajan myötävaikutuksella. Tällä järjestelyllä on vankka taloudellinen perusta ja hyvät tulevaisuudennäkymät – rahoitusmalli edellyttää kuitenkin Hessenin osavaltion takuita. Tästä on jo käyty keskusteluja.

Kaikki kokouksen osapuolet sopivat, että yrityksen ostohintaa ei kerrota. Lausunnossaan Schneider korosti, että velkojien neuvoston äänestystulos ei ollut virallinen päätös vaan suositus. Lopullinen päätös tehdään velkojien kokouksessa. Neuvoston äänestystuloksen odotetaan kuitenkin painavan paljon sitä tehtäessä.

Nykyinen sijoittajien kehittämä ratkaisu edellyttää työntekijämäärien vähentämistä. Augsburgiin jää 1473 vakituista työpaikkaa, samoin kaikki oppisopimuspaikat säilyvät. Offenbachissa tulee työskentelemään 750 työntekijää ja Plauenissa 300. Ennen selvitystilaa Manrolandilla työskenteli noin 5000 työntekijää Saksassa, joten nyt puhutaan noin 50% vähennyksistä.

Share: