Mainosbarometri ennustaa mainonnan vähentymistä

13.1.2016 09:41Uutiset » Toimiala

Mainostajat-mainosbarometri-2016

Mainostajien Liitto selvitti jäsenyritystensä markkinointiviestinnän suunnitelmia vuodelle 2016. Syksyn lupaavista odotuksista ja kohentuvista kysyntänäkymistä huolimatta Mainosbarometrin saldokäyrä kääntyi takaisin miinukselle. Euroja kohdennetaan lisää verkkomainontaan sekä mainostajan omaan ja sosiaaliseen mediaan.

Barometrin mukaan myös televisiomainonnan (saldoluku 28) näkymät ovat kohentuneet. Positiivisia saldolukuja saavat myös ulkomainonta (24), elokuva (13) ja radio (9). Painetun median näkymät hiipuvat yhä.

Mainosbarometrin vastaajista 29 prosenttia aikoo lisätä markkinointiviestinnän investointejaan alkaneena vuonna ja 33 prosenttia vähentää niitä. Viime vuoden tasolla pysyy 38 prosenttia. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena syntyvä saldoluku on -4. Vielä syksyllä se oli lievästi positiivinen, +3.

Mainostajien Liiton marras–joulukuussa 2015 tekemään kyselyyn vastasi 95 liiton jäsenyritystä, joiden yhteenlasketut mainosbudjetit ovat noin 230 miljoonaa euroa. Tulokset on painotettu vastaajayritysten mainosbudjeteilla. Barometri ei mittaa kaikkea mainontaa, sillä mm. työpaikkailmoittelu, suuri osa luokitellusta mainonnasta ja mediayritysten oma mainonta jäävät tutkimuksen ulkopuolelle.

Share: