Lukijat arvostavat painettuja järjestölehtiä

7.11.2017 08:43Uutiset » Toimiala
Kuva: Aikakausmedia.

Järjestöjen jäsenistä 89 % haluaa saada painetun järjestölehden ja sitä pidetään houkuttelevana jäsenetuna. Aikakausmedian selvityksen mukaan järjestöt lisäävät digitaalista viestintäänsä, mutta vain harva on luopumassa painetusta lehdestään.

Aikakausmedian äskettäin julkaisemassa selvityksessä tarkastellaan painettujen ja digitaalisten lehtien roolia suomalaisten järjestöjen viestinnässä sekä niiden kehityssuuntia tulevaisuudessa. Järjestölehdillä on aina ollut merkittävä rooli yhteisöjensä viestinnässä, ja niiden tärkeimpänä tehtävänä on katsottu olevan asiantuntijatiedon välittäminen joko painetun lehden tai digitaalisen julkaisun kautta. Jäsenistöjen toiveet painetusta lehdestä ovat tällä hetkellä suuremmat, mutta digilehden merkitys muiden viestintäkanavien täydentäjänä ja imagollisena kysymyksenä tiedostetaan järjestöissä.

Painetulla lehdellä oli selvityksen mukaan runsaasti erilaisia tehtäviä, joista tärkeimpänä mainittiin asiantuntijatiedon välittämisen lisäksi jäsenistön yhteishengen luominen ja sitouttaminen järjestöön.

Selvästi yli puolet (61 %) kyselyyn vastaajista arvioi painetun lehden ilmestyvän tulevaisuudessa yhtä usein kuin tällä hetkellä. Suurimmat syyt julkaista printtilehtiä ovat lukijoiden toive saada painettu lehti (89 % vastaajista) ja että lehti on houkutteleva jäsenetu (73 %). Monet vastaajat ja haastateltavat mainitsivat, että painettu lehti on usein syy, miksi järjestöön liitytään.

Yksi kolmesta vastaajasta oli harkinnut painetusta lehdestä luopumista. Kuitenkin vain 7 % arvioi, että lehti lopetetaan viiden vuoden kuluessa.

-Tällä hetkellä monissa järjestöissä mietitään painetun lehden tulevaisuutta, sillä erityisesti kohonneet postimaksut nostavat lehden kustannuksia. Selvityksen perusteella tiedämme kuitenkin, että digitaalisten sisältöjen tuottaminen ei ole itsessään autuaaksi tekevä vaihtoehtoinen ratkaisu, vaan kustannukset saattavat hyvinkin olla yhtä korkeat, toteaa markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Sonkamuotka Aikakausmediasta.

Tulevaisuudessa painetun lehden merkityksen arvellaan korostuvan erityisesti taustoittavan ja syventävän tiedon tarjoajana, Järjestölehtien arvioitiin ilmestyvän jatkossa yhtä usein tai harvemmin ja muuttuvan laadukkaiden yleisaikakauslehtien suuntaan; visuaalisuus, laatu ja journalistinen ote korostuvat.

 

Share: