Kuluttaja suosii printtimainontaa

17.9.2013 08:36Uutiset » Toimiala

Kuluttajat ovat varsin sitoutuneita painettuun mediaan, vaikka mediatarjonta digitalisoituu. Kuluttajat suhtautuvat myös printtimainontaan myönteisemmin kuin digitaaliseen mainontaan. Näitä tuloksia on saatu uusimmasta Kansallisesta Mediatutkimuksesta.

Kuluttajat ovat sitoutuneita painettuihin aikakaus- ja sanomalehtiin, vaikka maailma digitalisoituu. Kolme neljästä suomalaisesta tilaa, ostaa tai harkitsee tilaavansa painetun sanomalehden. Aikakauslehtien kohdalla vastaava luku on 71 prosenttia. Sanomalehtien digitaalisia versioita tilaa, ostaa tai harkitsee ostavansa reilu viidennes suomalaisista.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat myös mainontaan myönteisemmin painetussa mediassa. Sanomalehtimainontaan suhtautuu myönteisesti tai melko myönteisesti 78 prosenttia vastaajista. Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdissä 74 prosenttia ja aikakauslehdissä olevaan mainontaan 69 prosenttia. Vastaava luku internetissä olevasta mainonnasta on vain 34 prosenttia. Sähköpostiin tulevaan mainontaan suhtautuu myönteisesti enää 12 prosenttia.

Painettujen lehtien lukijamäärät ovat pysyneet viime vuodet varsin tasaisina huolimatta siitä, että lehtiä luetaan yhä enemmän myös digitaalisesti. KMT-tulokset osoittavat, että lehden eri digitaalisia versioita lukevat lisäävät lehtibrändin kokonaistavoittavuutta tutkituilla sanomalehdillä ja erityisesti iltapäivälehdillä. Lehtien lukeminen mobiililaitteilla on voimistunut voimakkaasti kuluneen vuoden aikana.

Kansallinen Mediatutkimus on lehtikustantajien, Sanomalehtien Liiton ja Aikakausmedian, Kärkimedia Oy:n ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton yhteinen tutkimuskokonaisuus. Levikintarkastus Oy organisoi tutkimuksen toteutuksen yhdessä TNS Gallupin kanssa.

Share: