KPK-konsernilla vakaa tuloskehitys

14.3.2014 08:51Uutiset » Toimiala

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin tuloskehitys on ollut vakaata siitä huolimatta, että liikevaihto supistui 3,6 prosenttia vuonna 2013. Liikevoitto supistui hieman, mutta omavaraisuus parani. Konserni arvioi liikevaihdon ja liikevoiton säilyvän tänä vuonna viime vuoden tasolla.

Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 26,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,27 milj. euroa (2,39 milj. euroa 2012). Ilmoitusmyynti laski 2,2 % ja tilaustulot laskivat 5,4 %. Lasku johtui pääosin Kalajokilaakso-lehden ilmestymispäivien vähenemisestä.

Painopalvelujen myynti konsernin ulkopuolisille asiakkaille kasvoi 3,1 %. Painopalveluja tarjoavat tytäryhtiö Botnia Print Oy ja osakkuusyhtiö Lönnberg Painot Oy.

Kuva: Botnia Printin lehtipaino, Botnia Print.

Share: