Koronakriisi painoi PunaMusta Median tappiolle

31.8.2020 08:30Uutiset » Toimiala
Sanomalehtien tuotantoa PunaMustan painossa. Kuva: UPM.

PunaMusta Median liikevaihdon positiivinen kehitys hyytyi toisella vuosineljänneksellä koronaviruksen aiheuttaman kysynnän laskun myötä. Puolivuotiskatsauksen mukaan valtakunnallinen mediamainonta laski voimakkaasti kaikissa tuoteryhmissä ja se näkyi konsernissa erityisesti printti- ja ulkomainonnan laskun vaikutuksessa liikevaihtoon ja sitä kautta kannattavuuteen.

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 3,2 % ja oli 50,1 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa.

– Koronaviruksen negatiivisista vaikutuksista huolimatta olemme jatkaneet strategian mukaisia toimenpiteitä digitaalisen kehityksen osalta ja uudistettu organisaatio vie eteenpäin nykyistä strategiaa keskittymällä liiketoimintajohtoiseen palveluiden kehittämiseen, sanoo konsernin toimitusjohtaja Raimo Puustinen.

Puustisen mukaan koronavirus heikentää loppuvuoden näkymiä, eikä tällä hetkellä pystytä arvioimaan milloin kysyntä tuoteryhmissä normalisoituu. PunaMusta Media uskoo edelleen vahvasti tehtyjen panostusten palveluvalikoiman laajentamiseen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen näkyvän positiivisesti vuoden 2021 tuloskehityksessä.

Konserni on kasvanut isojen yritysostojen avulla viime vuosina. Maaliskuussa hankittiin Pixmill Groupin osakkeet.

Toimialojen nimet uudistetaan

PunaMusta Media Oyj uudistaa toimialojensa nimet vastaamaan paremmin muuttunutta, palveluihin keskittynyttä liiketoimintaansa. Lehtitoimialan uusi nimi on medialiiketoiminta ja painotoimialan näkyvyys- ja painoliiketoiminta.

Medialiiketoiminnan puolella panostetaan vahvasti monikanavaisuuteen ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen sekä lehden että radiokanavan osalta. Yhä suurempi osa esimerkiksi Sanomalehti Karjalaisen tilaajista lukee sanomalehden digitaalisesti painetun lehden sijaan.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminta kuvaa tiedotteen mukaan täsmällisemmin konsernin monipuolistunutta tarjontaa tällä liiketoiminta-alueella, joka tarjoaa asiakkaalle perinteisen painamisen lisäksi paljon erilaisia yritysnäkyvyyden ratkaisuja, kuten entisestään vahvistuneen suurkuvaosaamisen sekä erilaiset digitaaliset palvelut verkkokaupparatkaisuista brändinhallintajärjestelmään.

Share: