Koronakriisi on lisännyt medioiden käyttöä

27.4.2020 11:41Uutiset » Toimiala
Uutisten ja ajankohtaisen tiedon välittäjäroolin lisäksi radio on ennen kaikkea jatkuvasti ihmisten arjessa läsnä, sanoo RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller. Kuva: RadioMedia.

Monien suomalaisten medioiden käyttö on muuttunut koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana. RadioMedian huhtikuisen kyselytutkimuksen mukaan radio on säilynyt vahvasti suomalaisten arjessa ja esimerkiksi työmatkailun vähentyminen on siirtänyt kuuntelua autoista koteihin. Televisiota ja sanomalehtiä seurataan myös nyt tiiviimmin kuin aikaisemmin.

Tutkimukseen vastasi 1069 15-69-vuotiasta suomalaista. Kyselyn tutkimusjaksona oli viikko 15 (6.-12.4.).

Medioiden käyttö ja käyttötottumukset ovat viimeisten poikkeusaikaviikkojen aikana muuttuneet kaikissa ikäryhmissä ja demografioissa. Kyselyn tutkimusjaksona oli viikko 15 (6.-12.4.). Kaikista vastaajista 62 % arvioi, että heidän medioiden käyttö on nyt lisääntynyt aikaisempaan nähden. Radion kuuntelua kertoi lisänneensä 17 % kaikista vastaajista (13 % sanoi vähentäneensä kuuntelua) ja 59 % sanoi sen säilyneen ennallaan.

– Uutisten ja ajankohtaisen tiedon välittäjäroolin lisäksi radio on ennen kaikkea jatkuvasti ihmisten arjessa läsnä, sanoo RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller.

Koronauutisoinnin seurauksena television seuraamista kertoi lisänneensä paljon tai jonkin verran 52 % ja sanomalehtiä 43 % vastaajista.

Tutkimuksen vastaajista 49 % kertoi tehneensä tutkimusjakson aikana töissä joko työpaikalla tai etänä. Heistä 51 % kertoi työskennelleensä työpaikalla ja 33 % sanoi tehneensä etätöitä kotona. Loput vastaajista olivat joko tehneet molempia, opiskelleet, olleet lomautettuna tai lomalla. Viidesosas vastaajista kertoo kuuntelevansa nyt radiota enemmän kotiaskareita tehdessä kuin aikaisemmin.

Share: