Kodakilla muutoksia

24.8.2009 11:47Uutiset » Toimiala

Kuten Kodak on aiemmin julkisuuteenkin ilmoittanut, yhtiö vähentää henkilöstöä 3500 – 4500 henkeä maailman laajuisesti. Suomen osalta tämä merkitsee sitä, että myynnistä on vähennetty kaksi henkilöä, teknisestä tuesta yksi henkilö ja asiakaspalvelusta yksi henkilö. Hallinto ja tilausten käsittely on siirtynyt Ruotsiin Kodak Nordicin alaisuuteen.

Kodakin Suomen huolto-osastolla ei tapahdu muutoksia, vaan huollossa jatkaa kuusi henkeä huoltopäällikkö Kimmo Ikävalkon alaisuudessa. Materiaali- ja konemyynnistä vastaa Erkki Talvitie ja painolevyjen teknisestä tuesta vastaa Markku Nikkilä.Myöskään varastoinnissa ja logistiikassa ei tapahdu muutoksia. Toimitukset hoidetaan Kodak Nordicin varastosta Göteborgista kuten tähänkin asti. Tämän lisäksi Kodakin tuotteita on varastoituna Suomessa Heidelberg Finland Oy:n , Oy Bitpress Ab:n ja PP Pre Press Oy:n varastoihin

Share: