Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj julkaisi osavuosikatsauksensa

26.8.2008 16:19Uutiset » Toimiala

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino -konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 15,46 milj. euroa, jossa on kasvua 6,7 % vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin kustantamisen toimialan ulkoinen liikevaihto kasvoi 3,1 % ja graafisten- ja viestintäpalvelujen toimialan ulkoisen liikevaihdon kasvu oli 11,3 %.

Liiketoiminnan kulut olivat 15,1 milj. euroa ja kasvoivat 6,9 %. Kasvua oli kaikissa kuluryhmissä. Kasvun syynä oli uusien kustanteiden hankinta ja olemassa olevien kustanteiden kehittäminen ja laajentaminen.

Konsernin liikevoitto oli 0,64 milj. euroa. Edellisen vuoden vastaava luku oli 0,51 milj. euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,72 milj. euroa; edellisenä vuonna 0,59 milj. euroa. Katsauskauden tulosta vastaavien verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen tulos oli 0,52 milj. euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 22,3 milj. e.

Alkuvuonna konserni osti omistukseensa Nivala-lehden liiketoiminnan. Heinäkuun alussa konserni teki merkittävän päätöksen myydä Kokkolan Kosilan toimitalo ja liiketontti Osuuskauppa KPO:lle. Kauppa tuo koko vuoden tulokseen merkittävän myyntivoiton ja parantaa yhtiön omavaraisuusastetta. Konserni jatkaa nykyisissä tiloissa toistaiseksi vuokralaisena ja tulee lähivuosina rakentamaan uuden painohallin ja uudistamaan sanomalehtipainokoneensa. Emoyhtiö ja Keski-Pohjanmaan Kustannus Oy muuttavat Kokkolan keskustaan.

Lisätietoja www.kpk.fi

Share: