Kajaanin ja Tervasaaren tehtaat suljetaan

6.11.2008 10:07Uutiset » Toimiala

UPM sulkee Kajaanin paperitehtaan ja Tervasaaren sellutehtaan vuoden loppuun mennessä. Yhtiö kertoi ensimmäisen kerran suunnitelmistaan syyskuussa. Toiminnan jatkamiseksi ei löydetty yhteistoimintaneuvotteluissa liiketaloudellisia edellytyksiä. Taantuva taloustilanne on heikentänyt molempien tehtaiden tilannetta edelleen syksyn aikana.

Molemmilla tehtailla neuvotteluissa on käsitelty mahdollisuuksia eläkejärjestelyihin, uudelleensijoittumisiin yhtiön sisällä ja uudelleenkouluttautumiseen sekä keinoja lieventää irtisanomisten vaikutuksia paikkakunnilla. UPM aloittaa Työstä työhön -ohjelman sekä Kajaanissa että Valkeakoskella.

Kajaanissa mahdollisuudet kannattavaan toimintaan ovat pysyvästi heikentyneet puun ja energian hintakehityksen sekä pitkän aikavälin heikkojen kysyntänäkymien vuoksi. Kajaanin tehtaalla ei ole pitkän tähtäimen kilpailukykyä monista hyvin läpi viedyistä tehostamistoimista huolimatta. UPM:n saha ja puunhankinta jatkavat toimintaansa Kajaanissa.

Selluntuotannon kannattavuus Suomessa on laskenut ja keskeinen syy tilanteeseen on puukuidun korkea hinta. Tervasaari on UPM:n pienin ja vanhin sellutehdas Suomessa eikä sillä ole taloudellisia edellytyksiä toimia tässä kuitutilanteessa. UPM ohjaa kuitua suuremmille, uudemmille ja kilpailukykyisemmille sellutehtailleen. Tervasaaren paperitehtaan kolme konetta jatkavat toimintaansa ja sellu toimitetaan jatkossa niille kustannustehokkaammin toimivilta sellutehtailta kotimaassa.

Nyt tehtyjen päätösten toteuttaminen vähentää UPM:n henkilöstöä Suomessa noin 700 henkilöä. Kajaanissa henkilöstönvähennyksen arvioidaan olevan 535 henkilöä, joista noin 100 siirtyy eläkejärjestelyjen piiriin. Tervasaaressa vakinaiset työpaikat vähenevät 166:lla. Eläkejärjestelyjen piiriin siirtyvien henkilöiden määrä selviää vuodenvaihteeseen mennessä.

Päätösten johdosta UPM tekee vuoden 2008 lopussa noin 170 miljoonan euron alaskirjauksen käyttöomaisuuteen ja noin 30 miljoonan euron varauksen henkilöstömäärän vähennyksestä sekä muista sulkemiskustannuksista, joiden kassavaikutus kohdistuu pääosin vuodelle 2009.

Linkki: www.upm-kymmene.fi

Share: