Jakelujen yhdistämisellä vahva kannatus

27.2.2020 15:01Uutiset » Toimiala
Jakeluyhtiö Suomi hoitaa mm. Alma Manun jakeluja. Kuva: Alma Manu.

Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa postin päiväjakelun yhdistämistä sanomalehtien aamujakeluun. Medialiitto on ehdottanut, että kirjeet, aikakauslehdet ja muu päiväposti jaettaisiin taajamissa jo varhain aamulla yhtä aikaa sanomalehtien kanssa.

Ehdotusta tukee 71 prosenttia suomalaisista, ilmenee IROResearch Oy:n Medialiitolle tekemästä tutkimuksesta. Jakelujen yhdistämisen kannatus on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa.

– Tulos antaa vahvan selkänojan jakelun järkeistämiselle. Volyymien pienentyessä ei taajamissakaan ole tulevaisuudessa enää varaa kahteen erilliseen päivittäiseen jakeluun. Kansalaisten tiedolliset palvelut kyetään parhaiten turvaamaan yhdellä, mahdollisimman aikaisella jakokierroksella, toteaa Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

Posti on ilmoittanut aloittavansa jakelun yhdistämisen kokeilun joillakin alueilla. Myöhemmin yhtiö voisi laajentaa sen kaikille niille alueille, joissa se vastaa myös sanomalehtien varhaisjakelusta.

– Tämä on erittäin tervetullutta ajattelua. Olennaista kuitenkin on, että jakelupalvelujen tuottaminen ja järjestäminen uudistetaan koko maata koskien. Tässä linjanvetojen paikka on nyt maan hallituksella, Holmberg korostaa.

Tällä hetkellä taajamissa käydään kuluttajan postilaatikolla tai -luukulla kaikkiaan 12–14 kertaa viikossa. Maaseudulla, sanomalehtien varhaisjakelualueen ulkopuolella, jakokertoja on viikossa 5–7.

Share: