Ilkka-Yhtymä aikoo ulkoistaa sanomalehtipainamisen

27.4.2021 09:54Uutiset » Toimiala
Kuva: Ilkka-Yhtymä.

Ilkka-Yhtymä suunnittelee sanomalehtipainamisen hankkimista ostopalveluna. Suunnitelmat painamisen hankkimisesta ostopalveluna koskevat I-print Oy:n sanomalehtipainamista, eikä suunnitelmilla ole tiedotteen mukaan vaikutusta muihin painamisen muotoihin, arkki-, digi- ja erikoispainamiseen.

Suunnitelman toteuttamiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-print Oy aloittaa työvoiman mahdollista vähentämistä ja mahdollisia toiminnan uudelleenjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Suunnitellut toimenpiteet kohdistuisivat I-print Oy:n lehtitehtaan päivä- ja yövuorossa sekä huoltotiimissä työskenteleviin työntekijöihin. Neuvottelut saattavat johtaa enintään 22 henkilön vähentämiseen.

Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistään entiseen tapaan.

Muutoksia sanomalehtipainamiseen ryhdytään konsernissa suunnittelemaan mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Sisältöjen kulutus on digitalisoitunut viime vuosina, joten painoaikataulujen merkitys uutisten julkaisemisessa on pienentynyt. Ilkka-Yhtymän mediat uutisoivat jo nyt kattavasti verkossa ennen painettujen lehtien ilmestymistä. Yhtiön tavoitteena on tehostaa toimintojaan ja parantaa kannattavuuttaan.

Share: