Hallitusohjelmassa myös huolenaiheita medialle

7.6.2019 10:41Uutiset » Toimiala
Puhelinmyynnin lisäsäätely voi vaikeuttaa lehtien tilausmyyntiä. Kuva: Novia.

Antti Rinteen hallitus sitoutuu vahvistamaan vastuullisen median toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tukeakseen sananvapautta ja demokratian toimivuutta. Medialiitto pitää hyvänä, että nämä tavoitteet on kirjattu ohjelmaan. Ohjelmasta löytyy kuitenkin myös huolenaiheita, kuten puhelinmyynnin lisäsäätely.

– Olemme tyytyväisiä, että nämä strategiset tavoitteet on kirjattu selkeästi hallituksen ohjelmaan. Tässä ajassa sille on tarvetta. Linjaukset jäävät monessa kohdin kuitenkin odottamaan konkreettisia toimenpiteitä. Jotkut ohjelman tavoitteista, kuten puhelinmyynnin lisäsääntely, voivat myös uhata median toimintaedellytyksiä, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg arvioi.

Hallitus päätti selvittää kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa moniäänisen tiedonvälityksen varmistamiseksi. Tavoitteena on varmistaa postipalvelujen oikeudenmukainen saatavuus koko maassa.

– Lehtien ja muun postin säännöllisen jakelun turvaaminen digisiirtymän yli on välttämätöntä kansalaisten tasapuolisen tiedonsaannin takaamiseksi. Selvityksellä on kiire. Olemme valmiit osallistumaan uusien mallien etsimiseen. Vähenevien volyymien aikana tarvitaan uudistuksia, kuten jakelujen yhdistämistä ja jakeluyhtiöiden kilpailuttamista, Holmberg toteaa.

Puhelinmyynti on erittäin tärkeä osa lehtien levikkimyyntiä. Ilmoitusmyyntituloja uhkaavat puolestaan oikeusministeriön kaavailemat rajoitukset ns. pikavippien markkinointiin.

Medialiitto antoi 31.5. lausunnon oikeusministeriön arviomuistiosta, joka käsitteli kuluttajaluottojen ja etenkin ns. pikavippien markkinointia. Liitto katsoo, että kaikkia niitä tuotteita ja palveluja, joita on laillista myydä, tulee olla laillista myös markkinoida ja mainostaa. Kuluttajaluottojen osalta jo uudistettu korkokattosääntely ei ole ehtinyt vielä tulla voimaan, minkä vuoksi lisärajoitusten tarpeellisuutta on liiton mukaan tällä hetkellä vaikea arvioida.

Koulutus- ja osaamistason nousuun panostaminen on Medialiiton mielestä myönteistä. Huolestuttavaa kuitenkin on, että samalla säästöjä haetaan oppimateriaalikustannuksista.

– Riskinä on, että oppiminen eriarvoistuu, jos eri kouluissa käytetään laadullisesti eritasoisia oppimateriaaleja, Holmberg varoittaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös Yleisradion roolin vahvistaminen julkisena mediana. Medialiiton mielestä sen pitää tarkoittaa, että Yle keskittyy julkisen palvelun ydintehtäviin. Kirjaus ei saa tarkoittaa sitä, että Yle jatkaa kilpailuaan lehdistön kanssa tekstimuotoisten ja ohjelmista erillisten sisältöjen tuottamisessa.

REINO LANTTO

Share: