Grano päättää 96 työtehtävää

2.11.2020 10:36Uutiset » Toimiala

Grano-konsernin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena toimintojen uudelleenjärjestelyt tulevat tiedotteen mukaan tarkoittamaan kokonaisuudessaan arviolta 96 työtehtävän päättymistä. Uudelleen roolitusten myötä näistä arviolta 20 henkilöllä työt jatkuvat uudessa roolissa.

Grano harkitsee lisäksi enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia tilikauden 2021 aikana.

Granon yt-neuvottelut alkoivat 7.9. Yhtiö arvioi alun perin, että suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 120 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen sekä koko neuvottelun piirissä olevan henkilöstön enintään 90 päivää kestävään lomautukseen. Grano-konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 930 henkilöä.

Neuvotteluissa sovitut toimenpiteet pitävät sisällään konsernin kilpailukyvyn parantamista sekä toimintojen uudistamista, sopeuttamista ja tehostamista uudelleenjärjestelyin. Toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisella tavoitellaan noin 3,4 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä, joista tilikaudella 2021 arvioidaan toteutuvan noin miljoona euroa. Täysi vaikutus koko tilikauden kannattavuustasoon tavoiteltavilla säästöillä on ensimmäisen kerran tilikaudella 2022.

Grano kuuluu Panostaja-konserniin. Panostajan liiketoimintakatsauksen mukaan Granon kauden 1.5.-31.7.2020 liikevaihto heikkeni 22 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 0,9 milj. euron käyttöomaisuuden arvonalentuminen. Granon kysynnän lasku kolmannella neljänneksellä kohdistui pääasiassa arkkipainamiseen sekä suurkuvatuotteisiin. Tehtyjen sopeuttamistoimien johdosta kolmannen neljänneksen operatiivinen liikevoitto nousi kuitenkin lähelle vertailukauden tasoa.

Share: