Grano selvisi hyvin haasteellisesta vuodesta

12.2.2021 09:00Uutiset » Toimiala
Grano lanseerasi viime vuonna yli 10 koronasuojatuotetta, mm. virusteippejä. Kuva: Grano.

Panostajan mukaan Grano onnistui tilikaudella 2020 hyvin haastavista olosuhteista huolimatta. Merkittävintä kasvua tuli seuraavilta alueilta: pakkaus- ja etikettiliiketoiminta, käännöspalvelut, sähköiset aineistonhallintaratkaisut sekä valomainokset. Koronapandemia vaikutti kuitenkin kokonaisliikevaihtoon niin, että se supistui noin 15 prosenttia ollen 109,9 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto laski koronapandemian ja arkkipainamisen supistumisen yhteisvaikutuksesta. Muiden kuin arkkipainamisen tuotelinjojen liikevaihto pääosin joko kasvoi tai se pysyi aiemman tilikauden tasolla. Perinteisten arkkipainamisen tuoteryhmien liikevaihto jäi noin neljänneksen vertailuvuoden tasosta. Suurkuva-tuotelinjan kysynnän laskua saatiin kompensoitua vaihtoehtoisilla liiketoimintamahdollisuuksilla, kuten valmistamalla terveydenhuollossa ja koronaviruspotilaiden hoidossa käytettyjä suojaesiliinoja.

Panostaja on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, joka omistaa Granosta 55,2 %. Panostajan vuosikertomuksen mukaan vuoden alussa kysyntä oli Granon kaikissa tuotelinjoissa ja tytäryhtiöissä hyvää. Maaliskuun puolessa välissä koronakriisin alkaessa yritys sopeutti onnistuneesti kustannustasoaan vastaamaan keskimäärin 30 % alentuneita tilausmääriä.

Tilausten keskihinta nousi vastaavasti samaan aikaan, joten Granon liikevaihdon toteuma oli ennakoitua korkeampi. Kysyntä supistui lähinnä arkkipainamisessa ja suurkuvassa sekä tytäryhtiöiden Grano Digital Oü:n ja Grano Diesel Oy:n toiminnassa. Paino- ja tulostuspalveluiden laskun myötä Granon kokonaisliikevaihto supistui 15% ja oli 109,9 milj. euroa (129,7 milj. euroa). Liiketulos oli 4,8 milj. euroa ja henkilökunnan määrä oli 940 (ed. kaudella 1089).

Tiikerinloikkia uudistumisessa

Grano teki vuosikertomuksen mukaan tiikerinloikkia uudistumisessa kriisin keskellä luoden muun muassa uuden konsernistrategian, tuoden markkinoille yli 10 koronasuojatuotetta ja pilotoiden ketterää myynnin ja markkinoinnin toimintamallia.

Markkinointiviestintä markkina kasvaa vahvasti pitkällä aikavälillä, vuosikertomuksessa todetaan. Tämä antaa Granolle mahdollisuuksia markkinointiviestinnän moniosaajana. Lyhyellä tähtäimellä erityisesti paperipohjaisen viestinnän supistuva markkina on haastava, mutta toisaalta Granolla on merkittävä potentiaali ottaa markkinaosuutta kilpailijoiltaan.

Grano lähtee ennakoitua vahvemmista asemista tilikauteen 2021. Kauden aikana tullaan viemään läpi syksyllä 2020 käynnistetyt merkittävät uudistukset. Nämä mahdollistavat Granon kasvun pitkälle tulevaisuuteen. Toimintaympäristö tulee olemaan edelleen arvaamaton ja haastava.

Share: