Graafisen paperin tuotanto vähenee edelleen

20.2.2017 08:00Uutiset » Toimiala
Kuva: UPM Paper ENA.

Graafisten paperien kysyntä on vähentynyt Euroopassa, ja paperitehtaat jatkavat tuotantokapsiteettinsa supistamista. Stora Enso ja UPM ovat päättäneet vähentää SC-paperin tuotantoa kolmella eri tehtaalla yhteensä yli 400 000 tonnia.

Stora Enso suunnittelee yhden SC-paperikoneen sulkemista Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa. Suunnitelmat sisältävät paperikone 8:n (PK8) sulkemisen pysyvästi. PK8:n vuosikapasiteetti on 100 000 tonnia superkalanteroitua, päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC). Suunnitelman mukaan PK8 suljettaisiin vuoden 2017 toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Kvarnsvedenin tehtaan PK8:n sulkeminen ei vaikuta Stora Enson SC-paperin tarjontaan. Stora Enso jatkaa SC-paperin valmistusta Euroopassa Kvarnsvedenin tehtaan PK12:lla sekä Maxaun tehtaalla Saksassa ja Langerbruggen tehtaalla Belgiassa. SC-paperia valmistetaan lisäksi Dawangin tehtaalla Kiinassa.

UPM on päättänyt sulkea 305 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettia Euroopassa. Yhtiö sulkee pysyvästi paperikone 3:n UPM Steyrermühlin tehtaalla Itävallassa ja paperikone 2:n UPM Augsburgin tehtaalla Saksassa. Päätös perustuu marraskuussa 2016 julkistettuun suunnitelmaan.

Steyrermühlin SC-paperikone 3 suljetaan pysyvästi vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Augsburgissa tuotanto SC-paperikone 2:lla päättyi jo vuoden 2016 lopussa. Molemmat tehtaat jatkavat paperintuotantoa jäljelle jäävillä, kilpailukykyisillä paperikoneillaan.

Share: