Edita teki voittoa viime vuonna

5.3.2009 12:53Uutiset » Toimiala

Edita ilmoitti eilen kasvaneensa Pohjoismaiden johtavaksi markkinointiviestinnän tuottajaksi vuonna 2008. Editan liikevaihto vuonna 2008 oli 111,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna yrityksen liikevaihto oli 90 miljoonaa euroa.

Editan liikevaihdosta Suomen toiminnot muodostivat 68,2 miljoonaa euroa ja Ruotsin puolestaan 41,6 miljoonaa. Yrityksen palveluksessa työskenteli keskimäärin 896 henkilöä.

Editan bruttoinvestoinnit vuonna 2008 olivat yhteensä 37,7 milj. euroa. Merkittävin investointi vuonna 2008 oli ruotsalaisen Citat Group AB:n osto heinäkuussa 2008. Citat Group on Ruotsin suurin painetun ja sähköisen markkinointiviestinnän tuottaja. Kaupan myötä syntyi Pohjoismaiden suurin markkinointiviestinnän tuotantoyhtiö, jonka liikevaihdosta 37 prosenttia muodostuu Ruotsin ja 63 prosenttia Suomen yhtiöiden toiminnoista. Tammikuussa 2008 Edita vahvisti suoramarkkinoinnin tuotantoa ja osaamista ostamalla suoramarkkinointi- ja mainosmateriaalien tuotantoon erikoistuneen Arkpressen i Västerås AB:n Ruotsissa ja vastaavaan tuotantoon erikoistuneen Käpylä Print Oy:n Suomessa.

Tulos pysyi hyvällä tasolla

Editan hyvin alkanutta liiketoiminnan kehitystä vuonna 2008 hidasti vuoden loppua kohti voimistunut yleinen taloudellinen taantuma ja markkinatilanteen heikkeneminen. Tulosta rasittivat myös lukuisat yritysjärjestelyt.

– Markkinatilanteen heikkeneminen ja yritysjärjestelyjen kustannukset huomioon ottaen Editan tulos pysyi vuonna 2008 hyvällä tasolla. Strategisen painopisteen siirtäminen painoliiketoiminnasta kohti laajempaa viestinnän tuotantoa on luonut kansainvälistyvälle Editalle vahvat edellytykset jatkaa kasvuaan innovatiivisena viestintäkonsernina, sanoo Editan toimitusjohtaja Timo Lepistö (kuvassa).

Editan liiketoiminta-alueet vuonna 2008 olivat markkinoinnin tuotantopalveluihin erikoistunut Marketing Services, tietokustantamiseen keskittyvä Publishing sekä painoliiketoimintaan erikoistunut Print & Distribution. Citat Group AB:n oston seurauksena Editaan perustettiin 1.1.2009 neljäs liiketoiminta-alue, Editorial Communication, joka on erikoistunut painettujen ja audiovisuaalisten julkaisujen toimittamiseen ja tuotantoon.

Edistyksellistä ympäristövastuuta

Editan Ruotsin tuotantolaitokset, Edita Västra Aros AB ja Edita Bobergs AB, saavuttivat vuonna 2008 ilmastoneutraaliuden hiilidioksidipäästöillä mitattuna. Sama tavoite on asetettu myös Suomen tuotantolaitoksille. Editassa aloitettiin vuonna 2008 laaja henkilöstön ympäristökoulutus, Edita Prima Oy vaihtoi kokonaan vihreään sähköön ja muun muassa Ruotsin AGI-lehden painava Edita Västra Aros AB sai oikeuden tarjota FSC-merkittyjä painotuotteita. FSC-merkintä takaa, että painotuotteessa käytetty paperi on valmistettu puuraaka-aineesta, joka on hankittu ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti hyvin hoidetusta metsästä. Vastaavat järjestelmät otetaan käyttöön myös muissa Editan tuotantolaitoksissa vuoden 2009 aikana.

Share: