E-kirjojen myynti laskee USA:ssa

25.9.2015 08:27Uutiset » Toimiala

E-kirjat-symbolikuva

E-kirjojen voittokulku onkin kääntynyt alamäeksi USA:ssa. E-kirjojen myynti laski tammi-toukokuussa 10 % kustantajien tilaston mukaan. Monet merkit viittaavat painetun kirjan suosion kasvuun. Kirjakauppojen määrä kasvaa ja kustantajat investoivat kirjojen logistiikkapalveluihin.

Uusimmat myyntiluvut on kerännyt Association of American Publishers, joka kokoaa tietoja lähes 1 200 kustantajalta. E-kirjojen kasvu pysähtyi jo viime vuonna ja niiden osuus kirjamarkkinoista oli noin 20 prosenttia, suunnilleen sama kuin viisi vuotta sitten.

Monet ennustivat e-kirjojen myynnin ylittävän painettujen kirjojen myynnin vuonna 2015, mutta näin ei ole käynyt. E-kirjojen erillisten lukulaitteiden suosio on vähentynyt, eivätkä Netflixin kaltaiset e-kirjojen tilauspalvelut ole päässeet kunnolla vauhtiin. Yhtenä syynä e-kirjojen menekin laskuun pidetään niiden hintojen nousua aikaisemmista hyvinkin halvoista hinnoista.

Suomessa e-kirjojen myynti on kasvanut paljon hitaammin kuin Yhdysvalloissa, mutta kasvuvauhti on kiihtynyt. Kustannusyhdistyksen mukaan e-kirjojen osuus markkinoista oli vuonna 2014 vasta alle 1 %. Erilaisten sähköisten julkaisujen kokonaismyynti kasvaa kuitenkin koko ajan ja niiden osuus kustantajien myynnistä oli viime vuonna jo noin 8 %.

Lisää USA:n kirjamarkkinoiden trendeistä.

Share: