Canon ja Hansel sopimukseen

19.12.2008 01:38Uutiset » Toimiala

Hansel Oy allekirjoitti 1.12.2008 uuden puitejärjestelyn Canon Oy:n kanssa tulostimien ja monitoimilaitteiden sekä niihin liittyvien huolto- ja ylläpitopalvelujen toimittamisesta valtionhallinnolle. Canon on yksi neljästä valitusta sopimustoimittajasta.

Puitejärjestely on voimassa neljä vuotta 2.12.2008 – 30.11.2012, jona
aikana valtionhallinnon arvioidaan hankkivan laitteita ja palveluita noin
80 miljoonan euron arvosta.

Canon Oy:n toimitusjohtaja Harry Nyström on tyytyväinen, että uuden
puitejärjestelyn valinnoissa ei kiinnitetty huomiota vain hintaan vaan
vaakakupissa painoivat myös laadulliset tekijät: huolto-organisaation koko ja maanlaajuinen kattavuus, palvelukuvaus ja palvelun laadunvarmistus, ympäristö- ja tietoturvallisuusnäkökohdat sekä valikoiman laajuus ja kattavuus.

– Nyt vertailussa olleet laatukriteerit ovat juuri niitä tekijöitä, joihin Canon on vuosia panostanut ja jotka ovat tehneet meistä alan markkinajohtajan, sanoo Canon Oy:n toimitusjohtaja Harry Nyström.

– Työmme onnistumista vahvistavat myös Hanselin hankintapäätöksen perustelut: Canon rankattiin parhaaksi kaikissa laadullisissa tekijöissä.

Canonilla on koko maan kattava palveluverkko Canon Business Center -ketju, joka muodostuu yhtiön omista aluetoimistoista ja täyden palvelun jälleenmyyjistä. Ketjun toimipisteillä on yhteisenä nimittäjänä yhtenäiset toimintatavat ja ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka piirissä on yritysten koko liiketoiminta.

Paikallisista toimijoista koostuva koko maan kattava palveluverkko on myös merkittävä ympäristötekijä.

– Paikalliselta toimijalta asiakas saa laitteet, huollon ja ylläpidon läheltä, mikä merkitsee vähäisempiä liikenteen päästöjä ja ympäristön pienempää kuormittamista, Nyström summaa.

Share: