Auraprint laajentaa tuotantoa investoinneilla

30.1.2017 15:37Uutiset » Toimiala
Auraprintin tuotteiden kysyntä on kasvanut toimitusjohtaja Ilkka Ylipotin mukaan, ja yhtiö investoi voimakkaasti.

Etikettipainaja Auraprint laajentaa tuotantokapasiteettiaan yli kahden miljoonan euron investoinneilla. Yhtiö on investoinut automaatioon, laadunhallintaan, levynvalmistuksen sekä digi- ja fleksopainotekniikkaan.

Tiedotteen mukaan yhtiön pitkäjänteinen työ pakkausteollisuudessa ja teollisuuden alkanut nousu näkyvät voimakkaasti Auraprintin painotuotteiden kysynnässä.

– Investointiohjelma on toteutettu viime vuoden aikana, ja kaikki koneet ovat jo käynnissä tai käyttöönottovaiheessa. Suurin yksittäinen investointi on Bobstin M-sarjan UV-fleksokone. Koneella voidaan tehdä kaikkia päätuotteitamme lukuun ottamatta offsetillä painettavia jatkolomakkeita. Koneen myötä tuotevalikoimamme ei sinänsä laajene, mutta tietyillä tuoteryhmillä tehokkuutemme kasvaa. Kokonaiskapasiteettimme myös luonnollisesti kasvaa merkittävästi, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Ylipoti Packnewsille.

Myös jälkikäsittelyn työnkulku on virtaviivaistunut ja automatisoitunut kolmen uuden linjan avulla. Kevään 2017 aikana tilauksen kulun ja tuotannon tehokkuus nousevat edelleen Lean-toimintamallien käyttöönoton myötä.

Auraprintin tuotteita.

Investointiprojektien päätoimittajina ovat olleet Bobst, Grafotronic ja KTA. Tehdyt investoinnit ja koulutusyhteistyö vahvistavat tiedotteen mukaan Auraprintin asemaa Suomen monipuolisimpana ja johtavana etikettipainajana. Yhtiön päätuotteita ovat tarraetiketit, wrap-around-etiketit, vyöte-etiketit ja shrink-sleevet.

Henkilöstö on ollut mukana investointien toteuttamisessa motivoituneena ja tyytyväisenä. Investointiprojektien kanssa samanaikaisesti on lisätty henkilöstön ammatillista osaamista koulutusyhteistyöllä useiden eri tahojen kanssa.

Share: