Alma Median kuluttajamediat yhteen yksikköön

22.3.2018 08:35Uutiset » Toimiala
Kari Kivelä. Kuva: Alma Media..

Alma Media yhdistää uutis- ja lifestylepalveluja tuottavan Alma News & Life sekä alueelliseen ja paikalliseen medialiiketoimintaan keskittyneen Alma Regions -liiketoimintasegmentit 1.4.2018 alkaen. Uusi yksikkö keskittyy kuluttajamedialiiketoimintaan ja sitä johtaa Kari Kivelä.

Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä Alma Regionsin nykyinen liiketoimintajohtaja ja Alma Median konsernin johtoryhmän jäsen Kari Juutilainen lopettaa tehtävässään ja jää eläkkeelle. Uuden kokonaisuuden johdossa aloittaa Kari Kivelä 1.4.2018. Hän toimii tällä hetkellä Alma News & Life -segmentin johtajana ja Iltalehden kustantajana.

Uudelleenorganisoitumisen yhteydessä Kivelä luopuu Iltalehden vastaavan päätoimittajan tehtävästä. Iltalehden vt. päätoimittajana aloittaa uutispäätoimittaja Perttu Kauppinen.

Uuden liiketoimintayksikön vuoden 2017 pro forma liikevaihto oli 151 miljoonaa euroa ja pro forma oikaistu liikevoitto 16,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 digitaalisen liiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 22 prosenttia. Uuden liiketoimintayksikön henkilöstömäärä on noin 600 vakituista kokopäiväistä henkilöä ja noin 770 osa-aikaista lehdenjakajaa.

”Nyt muodostettavalla uudella yksiköllä on merkittävä rooli suomalaisen mediakuluttajan arjessa niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. Yhdistämällä kaksi vahvaa liiketoimintayksikköä voimme strategiamme mukaisesti kiihdyttää digitalisaatiota sisällöissä, palveluissa ja mainonnassa. Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu nopeasti, ja uuden yksikön vahvuuksilla voimme parantaa asiakasymmärrystä ja palvelukykyämme entisestään”, Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne sanoo.

Yhdistymisen jälkeen Alma Medialla on kolme liiketoimintasegmenttiä: digitaalisten markkinapaikkojen ja rekrytointiliiketoiminnan Alma Markets, talousmedian ja ammattilaisille sekä yrityksille suunnattujen palveluiden tarjoaja Alma Talent ja kuluttajamedialiiketoimintaan keskittyvä uusi yksikkö.

Share: