Alma Media lopettamassa painotuotannon Porissa

15.4.2011 13:56Uutiset » Toimiala

AamulehdenPaino

Alma Media aloittaa paino- ja jakelutoimintansa kehittämis- ja tehostamisohjelman ja suunnittelee painotoiminnan lopettamista Porissa tammikuussa 2012. Suunniteltujen toimenpiteiden vuoksi Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy käynnistää henkilöstönsä kanssa yt-neuvottelut.

Yt-neuvottelujen piirissä on yhtiön Porin ja Tampereen painojen sekä Satakunnan ja Pirkanmaan alueiden jakelutoiminnan koko henkilöstö, yhteensä noin 1000 henkilöä. Neuvottelut koskevat Porin painon toimintojen suunniteltua lopettamista sekä Satakunnan jakelun, Tampereen painon ja Pirkanmaan jakelun toiminnan suunniteltua tehostamista ja uudelleenjärjestämistä. Alma Media on tilannut Tampereelle uuden sanomalehtikoneen, joka asennetaan kesällä 2012. Onkin todennäköistä, että painotoimintoja tullaan keskittämään Tampereelle jatkossa entistä enemmän.

Satakunnan Kansa jatkossa tabloidina

Porin painon mahdollisen sulkemisen aikataulu liittyy osaltaan myös Satakunnan Kansan tabloidimuutokseen, josta Alma Media tiedotti eilen. Uudistettu tabloid-koon lehti tulee lukijoiden ja asiakkaiden käyttöön 17.tammikuuta 2012. Myös Porin painon henkilöstön mahdolliset irtisanomiset on suunniteltu toteutettaviksi aikaisintaan tammikuussa 2012. Muut uudelleenorganisoinnista ja toiminnan tehostamisesta johtuvat mahdolliset toimenpiteet, mukaan lukien irtisanomiset, on suunniteltu aloitettaviksi neuvotteluiden päätyttyä.

Alma Manun alustavan näkemyksen mukaan henkilökunnan määrä saattaa vähentyä painotoiminnassa enimmillään 32 henkilötyövuodella. Jakelutoiminnassa työmäärä saattaa vähentyä enimmillään 50 henkilötyövuodella.

– Paino- ja jakelutoiminnan volyymit ovat sanomalehtien yleisen levikkikehityksen myötä pienentyneet. Kannattavan liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi on välttämätöntä, että tehostamme toimintaamme ja sopeutamme sitä vastaamaan asiakaskuntamme tarpeita, toteaa Alma Manu Oy:n toimitusjohtaja Helvi Liukkaala.

Suunniteltujen toimenpiteiden henkilöstövaikutukset ja niiden kohdentuminen eri henkilöstöryhmiin tarkentuvat neuvottelujen kuluessa. Työnantaja, henkilöstö ja työvoimaviranomaiset valmistelevat neuvotteluissa yhteistyössä mahdollisesti irtisanottavien henkilöiden työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman. Alma Manu tarjoaa mahdollisesti ilman työtä jääville henkilöille irtisanomisen vaihtoehtona muuta työtä, jos se on mahdollista.

Alma Manu työllisti vuonna 2010 yhteensä 1135 henkilöä Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Meri-Lapissa. Heistä lehdenjakajia oli 962 henkilöä.

Share: