Konica Minolta tukee YK:n ilmastokokousta

22.10.2009 09:47Uutiset » Tapahtumat

Konica Minolta on valittu yhdeksi pääyhteistyökumppaniksi YK:n järjestämään vuoden 2009 COP15-ilmastokokoukseen. Tulostinvalmistajalla on meneillään useita ympäristövaikutuksia tehokkaasti vähentäviä hankkeita, kuten jätteiden nollakasvuun tähtäävä Zero Waste -aloite. Konica Minolta noudattaa myös YK:n ilmastosopimukseen kirjattuja tavoitteita. Nämä olivat ratkaisevia tekijöitä valittaessa sopivaa yhteistyökumppania YK:n ilmastokokoukseen, jota Tanska isännöi Kööpenhaminassa 7–18.12.2009.

Yhteistyösopimus, jonka kokonaisarvo on kaksi miljoonaa euroa, sisältää yli 30 Konica Minolta bizhub-sarjan värimonitoimitulostinta (MFP) ja mustavalkotulostinta. Tuotteet täyttävät tulostus-, kopiointi-, skannaus- ja faksiliikennöintitarpeet, joita YK:n edustajilla sekä kaikilla valtuuskunnilla on ennen COP15-kokousta ja sen aikana.

– Kopio- ja tulostuslaitteiden pääsponsorina meille on suuri kunnia tukea COP15-kokousta, sanoo Olaf Lorenz, Konica Minolta Business Solutions Europe -yhtiön kansainvälisistä markkinoista vastaava johtaja.

– Olemme jo saavuttaneet huomattavaa menestystä ekologisten ja vähän energiaa kuluttavien laitteiden kehittämisessä. Luonnollisesti emme pysähdy vain ihailemaan saavutuksiamme, vaan haluamme edelleen kuulua painatusmarkkinoiden siihen kärkijoukkoon, joka ratkaisuillaan palvelee ympäristön hyvinvointia. Mukana olomme YK:n ilmastokokouksessa edistää jatkuvia pyrkimyksiämme pienentää ekologista jalanjälkeä, Lorenz jatkaa.

Osastopäällikkö Svend Olling Tanskan ulkoministeriöstä lisää:
– COP15 lienee suurin kansainvälispoliittinen kokous, joka koskaan on järjestetty Tanskan maaperällä. Tanskan velvollisuus isäntänä on tarjota COP15-kokousedustajille mahdollisimman suotuisa neuvotteluilmapiiri. Konica Minoltan kanssa solmittu yhteistyösopimus on tärkeä osa
luotaessa kokouspaikalle tehokasta infrastruktuuria. Olemme myös mielissämme, että Konica Minoltan tarjoamat ratkaisut vähentävät omalta osaltaan ilmastovaikutuksia.

Myös Espoossa panostettu ympäristöystävällisyyteen

– Tämä merkittävä yhteistyösopimus täydentää ympäristötavoitteisiin pääsemistä myös paikallisella tasolla. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on toteuttanut uuteen Espoon Keilarannan toimistotilaan muutettuaan ekologisia arvoja myös omassa toiminnassaan. Konica Minoltan pääkonttorille Espoossa myönnettiin Green Office -sertifikaatti elokuussa 2009. Espoon Keilarannan pääkonttorimme on keskittynyt erityisesti energiaa säästäviin toimenpiteisiin, jotka liittyvät mm. tietotekniikkaan ja valaistukseen, paperin ja biojätteiden lajitteluun sekä kierrätykseen, jatkaa Suomen Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kinnunen.

Konica Minoltan ympäristöjohtamisstrategia on ISO-sertifioitu ja sen monitoimijärjestelmät ovat Energy Star -vaatimusten mukaisia. Nämä järjestelmät kuluttavat vain noin puolet vastaavien laitteiden tarvitsemasta energiasta. Erään Konica Minoltan uusimman mallin TEC-arvo (tyypillinen energiankulutus viikossa) on noin 60 % alle Energy Star -hyväksyntään oikeuttavaa arvoa, joten se on luokkansa ympäristöystävällisin monikäyttöjärjestelmä. Kaksi Konica Minoltan laitetta sai viime vuonna energiansäästöpalkinnon (Energy Conservation Grand Prize). Tämä Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä tunnustus korostaa palkittujen tuotteiden energiatehokkuutta ja ympäristöä säästävää teknologiaa.

Konica Minolta allekirjoitti äskettäin YK:n Global Compact -aloitteen. Se rohkaisee yrityksiä toteuttamaan kestävää kasvua ja kehitystä, jotka ratkaisisivat monia vakavia ongelmia, kuten maapallon lämpeneminen, ympäristökysymykset ja sosiaalinen eriarvoisuus.

Kokousosapuolet tekevät kaikki tärkeät päätöksensä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. COP15-kokouksen päämääränä on maailmanlaajuinen sopimus, jossa kasvuhuonekaasujen – erityisesti CO2 kaasun – päästövähennyksille asetetaan haasteelliset tavoitteet. Kokoukseen saapuu noin 15 000 virallista osallistujaa, kuten hallitusten edustajia, lehdistöä, kansainvälisten järjestöjen jäseniä sekä kansalaisjärjestöjen edustajia.

Linkki ilmastokokouksen sivuille: http://en.cop15.dk/

Katso yrityksen Konica Minolta estradisivu
Share: