Brändit suunnittelevat vastuullisempia pakkauksia

15.12.2020 08:32Uutiset » Pakkaukset
Marvacon tarjoamalla EGP-tekniikalla on painettu mm. Raision Sunnuntai-jauhopusseja. Kuva: Marvaco.

Pakkausten kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys ovat nyt elintarvike- ja pakkausyrityksille keskeisiä arvoja. Brändit tavoittelevat näitä arvoja vaihtoehtoisilla pakkausmateriaaleilla ja lisäämällä yritysvastuuta omassa toimintaympäristössä. EGP-painatus on yhä suositumpi keino vähentää raaka-aineiden ja energian kulutusta tuotannossa.

Prepress-yritys Marvaco toteuttaa EGP-painatukseen (Expanded Gamut Printing) siirtymisen projekteja brändien ja painotalojen kanssa. Marvaco on kartoittanut brändien kokemuksia EGP-painatuksesta.

– Pioneereina toimineet painot ja brändinomistajat ovat vaihtoehtoisen painatuksen edelläkävijöitä. Positiivisten kokemusten perusteella brändinomistajat haluaisivat painotalojen tarjoavan entistä aktiivisemmin ekotehokasta painatusta, kuten EGP:tä. Pohjoismaat ovat olleet ympäristötietoisempia painatusvalinnoissaan ja vastuullisuuden merkitys on kasvanut myös Keski- ja Itä-Euroopassa, sanoo partneri Kai Lankinen Marvacosta.

EGP:n käyttö laajenee

Vastuullisuuden lisäksi brändiomistajat haluavat Lankisen mukaan toteuttaa joustavammin pienempiä eräkokoja ja täsmällisiä pakkauslanseerauksia. Seuraava suuri askel on hyödyntää myös ryhmäpainatuksia.

– Ympäristöystävällinen pakkauspainatus on meille (Lantmännen) seuraava askel kestävän kehityksen tavoitteiden laajentamisessa toimitusketjuissamme, sillä haemme jatkuvasti tapoja laajentaa kestävän kehityksen toiminta-aluetta oman toimintamme lisäksi, sanoo Raul Hartman (Unibake).

– Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2035. EGP-painatuksella on mahdollisuus pienentää nykyistä hiilijalanjälkeämme, kertoo Jarmo Marttala (Atria).

Vastuullisuudesta hyvää palautetta

Brändinomistajat ovat saaneet asiakkailta positiivista palautetta ympäristöystävällisemmän painatusmenetelmän hyödyntämisestä pakkauksissa.

– Tiedostava kuluttaja on kiinnostunut koko tuotteen matkasta pellolta pöytään ja näin pystymme tuomaan esiin yhden ympäristöä vähemmän kuormittavan piirteen tuotteissamme, sanoo Arja Kastarinen (Real Snacks).

– Tulevaisuudessa tulemme viestimään entistä enemmän tuotteiden vastuullisuudesta, ja sekä hiilineutraalius että GreenerPrinting-info ovat tässä yhteydessä tärkeitä tietoja kertoa kuluttajille siitä, mitä konkreettisia toimia vastuullisuuden eteen olemme tehneet, kertoo Anna-Maria Kinnunen (Raisio).

Säästöjä painatuksessa laadusta tinkimättä

Brändit toteavat EGP-menetelmän vedosvastaavuuden tuovan varmuutta painojäljen ennakointiin ja vähentävän tarvetta painatushyväksyntään. Suunnittelijoille menetelmä tuo mahdollisuuden uusiin ratkaisuihin.

Kokemuksissa nousee esiin, että EGP-painatus mahdollistaa entistä erottuvammat pakkaukset laajemmalla värikartastolla. Ympäristöhyödyn lisäksi brändinomistajat toivovat saavansa kustannushyötyä pieniin pakkauseriin ja odottavat painokumppaneilta valmiutta EGP-painatukseen.

– Painolaattojen määrää on pystytty vähentämään, tinkimättä kuitenkaan laadukkaasta painojäljestä. Painoprosessissa tämä tarkoittaa prosessipesujen ja hukkakäynnin vähentymistä, sanoo Suvi Urvikko-Mäkivaara (Linkosuon Leipomo).

– Meille on tärkeää painojäljen laadukkuus, mikä EGP:llä saavutettiin. Joillakin designeilla laatu oli jopa perinteistä painomenetelmää parempi. Toinen tärkeä lisäarvo on ekologisuus. EGP-tekniikka pystyy korvaamaan ison osan nykyisestä manuaalisesta värien sekoittamisesta, jolloin sekä värimäärä, -hukka että käytettävien pesuliuottimien määrä minimoituu, kertoi Piia Soininen-Tengvall (Fazer).

Fazer on testannut EGP-painotekniikkaa Puikula -pussipakkauksissa. Kuva: Marvaco.
Share: