Suomalaiselle Lehtipainolle Flowman AdsPress

11.1.2010 01:00Uutiset » Ohjelmistot

Kainuulainen Suomalainen Lehtipaino alkaa tarjoamaan kaikille säännöllisesti painamilleen lehdille ilmoitusportaalin maksuttomana palveluna. Portaali perustuu Flowmanin AdsPress-työnkulkuratkaisuun.

Flowman AdsPress integroituu Suomalaisen Lehtipainon käytössä olevaan prepress-työnkulkuun tarjoten näin käytännössä 100% luotettavuuden ilmoitusaineiston tarkistamisessa ja etävedostamisessa. Lehtien ilmoitusasiakkaat saavat käyttöönsä helppokäyttöisen web-palvelun ilmoitusaineistotrafiikkiin ja aineiston lyhytaikaista arkistointia varten.

– Ilmoitusportaali tarjoaa asiakkaillemme – sanoma- ja ilmaisjakelulehdille – helpon tavan parantaa asiakaspalveluaan, kertoo Tenna Talvi-Pietarila, Suomalaisen Lehtipainon kehityspäällikkö.
– Se myös parantaa koko lehden tuotantoprosessin luotettavuutta. Kolmansien osapuolten aineisto saadaan järjestelmän avulla teknisesti tarkastettua jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun aineisto saapuu lehteen. Nykyisin tämän aineiston mahdollisesti aiheuttamat tulostusongelmat ovat tulleet esiin vasta valmiiden sivujen tulostusvaiheessa, joka on voinut aiheuttaa kalliita aikatauluviiveitä ja muita tuotannollisia ongelmia.

– Suomalaisen Lehtipainon kanssa on miellyttävä tehdä yhteistyötä, kertoo Risto Partanen, tuotepäällikkö Jaicom Oy:stä.
– He ovat jo pitkään pyrkineet olemaan paalupaikalla uuden teknologian hyödyntämisessä. Tämä päätös on johdonmukainen osoitus heidän sitoutumisestaan tähän tavoitteeseen.

Yrityksistä

Suomalainen Lehtipaino Oy on yksityisessä omistuksessa oleva yhtiö, jonka juuret yltävät aina vuoteen 1846. Tänään se on dynaaminen kehittyvä yritys, joka modernia teknologiaa hyödyntämällä tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja kustantajille ja mainostajille. Sen nykyaikainen Tensor-painokone Kajaanissa painaa yli 50 säännöllisesti ilmestyvää lehtinimikettä ja useita mainospainotuotteita.

Jaicom Oy on Pohjoismaiden johtavia sanomalehtitoimialaan keskittyneitä ratkaisutoimittajia ja järjestelmäintegraattoreita. Se palvelee yli 250 lehtinimikettä toimipisteistään Suomessa ja Ruotsissa. Jaicom on myös Flowmanin partneri Skandinavian markkinoilla.

Flowman Oy on oululainen teknologiayhtiö, joka on erikoistunut automatisoimaan ja virtaviivaistamaan printtimedian liiketoimintaprosesseja mm. sivu- ja ilmoitusaineistotrafiikin osalta. Flowmanin asiakkaina on painoja ja kustantajia, joukossa mm. Pohjoismaiden suurin sanomalehtitalo Sanoma Osakeyhtiö.

Share: