Ohjelmisto automatisoi tuotantoerien kokoamisen

19.9.2014 08:27Uutiset » Ohjelmistot

Ricoh on lanseerannut USA:n Graph Expossa uuden sovelluksen, joka automatisoi painotöiden jakamisen tuotantoeriin ja aikatauluttaa ne. Sovellus on laiteriippumaton ja viestii muiden sovellusten kanssa XML:n tai JDF:n avulla.

Ohjelmisto on kehitetty usein paljon käsityötä vaativien pienten digitaalisten painotöiden hoitamiseen entistä tehokkaammin. Ricohin mukaan TotalFlow BatchBuilder -sovellus on alallaan ensimmäinen itsenäinen ohjelmisto. Se toimii eri ohjelmistojen ja laitteiden kanssa ja sisältää 100 räätälöitävää kenttää, joiden avulla voidaan automatisoida töiden vastaanotto, erien muodostaminen, aikataulutus, töiden lähetys ja viimeistely.

Ricohin mukaan ohjelmiston avulla voidaan helpottaa lyhyiden sarjojen ja kiireellisen töiden tuotantoa, minimoida henkilökustannuksia ja lyhentää töiden läpimenoaikoja.

Katso yrityksen Ricoh estradisivu
Share: