Yrityksen omaa sisältöä

Miksi työnkulku tökkii?

19.9.2017Estradiuutiset » Xerox

Tuotannon automaatio  – ratkaisu, joka lisää kertaheitolla painotalon tuottavuutta? Liian usein todelliset ja potentiaaliset hyödyt ovat liian kaukana toisistaan, kun yritys ryhtyy suunnittelemaan tuotannon automaatiota. Painolastiksi muodostuvat vanhat toimintatavat ja tiedon puute, joista kasaantuu uusia pullonkauloja.

Automaation haasteet

Painotalot painivat automaation kanssa tiukemmin kuin koskaan. Koko liiketoiminnan yli kulkeva automaatio on mahdollisuus, jota harva saavuttaa. Miksi? Automaatiossa ei ole kyse vain ohjelmistosta, vaan liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä. Lopputulos voi jäädä laimeaksi, jos automaatio ymmärretään pintapuoliseksi teknologiaratkaisuksi tai uusin tieto ei kantaudu jokaisen tuotantojannun korviin. Harmillisen usein yritys joutuu toteamaan, ettei automaatio tuonut työnkulkuun kaivattua muutosta – ainakaan niin nopeasti kuin toivottiin.

Työnkulun viisi yleisintä pullonkaulaa

#Paljon pieniä painosmääriä
Jatkuva trendi, painosmäärien pieneneminen ovat digipainamisen mukanaan tuoma ilmiö. Työnkulun näkökulmasta suuri määrä pieniä painoksia voi aiheuttaa päänvaivaa. Automatisointi ratkaisee tämän ongelman: se paitsi tehostaa työnkulkua, tekee työt myös kannattavaksi toteuttaa.  

#Useiden eri työnkulkujen johtaminen
Kun tuotantoon asennetaan automaatio-ohjelmisto, saattaa työnkulku toimia kuten ennenkin on ollut tapana. Useiden erillisten työnkulkujen johtaminen ei ole kuitenkaan tehokasta. Parhaimmillaan automaatio-ohjelmisto toimii, kun se integroidaan uudistettuun työnkulkuun. Tuotantoprosessi kaipaa automaation myötä uudistamista.

#Kustomoidaan työnkulku omiin tarpeisiin
Onko tuotannon automaation esteeksi esitetty rajoitteita, jotka liittyvät kustomoituihin tuotteisiin tai erityistarpeisiin asiakkaan päässä? Kun automaatiota suunnitellaan, lähtökohdaksi tulee ottaa koko vanhan järjestelmän korvaaminen. Tähän tavoitteeseen ei päästä, sillä turhan usein ajatellaan, että jokin erityinen tuote tai asiakas vaatii vanhan ohjelmiston ylläpitoa ja käyttöä.

#Käyttäjien kouluttaminen
Valitettavasti liian moni yritys jättää hyödyntämättä ohjelmistolle tarkoitetun koulutuksen. Jokainen itseään kunnioittava ohjelmistotalo järjestää käyttöönottokoulutuksen, joka takaa sujuvan startin. Työntekijöitä kuitenkin tulee ja menee – ja siitä syystä osa yksinkertaisesti missaa ensimmäinen koulutuksen. Tästä syystä vain sellaiset yritykset pärjäävät, jotka arvioivat jatkuvasti henkilöstön koulutustarpeita ja kouluttavat aktiivisesti. Myös jatkuvan parantamisen ja kehittämisen ilmapiiri on tehokkaan automaation edellytys.

#Suorituskyky lisääntyy
Suorituskyvyn lisääminen on automaation keskeisiä tavoitteita. Se aiheuttaa kuitenkin mielenkiintoisen yhtälön: siinä missä automaatio lisää tuottavuutta ja suorituskykyä yhdessä päässä, se aiheuttaa yleensä pullonkauloja uusilla alueilla. Esimerkiksi voidaan ottaa vaikkapa web-to-print -ratkaisu, joka automatisoi tilaamista ja asiakaspalvelua, mutta aiheuttaakin uusia paineita myöhemmissä työvaiheissa, kuten painotyön viimeistelyssä, toimituksissa tai laskutuksessa. Automaation vaikutukset tuleekin arvioida koko prosessin osalta, eikä vain tuotannon.

Automaatio on koko liiketoiminnan asia

Automaatio ratkaisee monia liiketoiminnan haasteita, eikä se kuuluu vain tuotannon kehittämiseen. Jotta automaation hyödyt jakautuvat yrityksen käyttöön, se vaatii tuekseen koko tuotanto- ja liiketoimintaprosessin uudelleen määrittelyä ja tarvekartoitusta. Nykytila-analyysi antaa käsityksen siitä, mitä toiminta on nyt ja mitä muutoksia tarvitaan missäkin vaiheessa. GAP-analyysi on tehokas tapa arvioida automaation mahdollisuuksia ja riskejä omassa liiketoiminnassaan.


Lähde: U.S. Production Software Investment Outlook, InfoTrends 2017

Katso yrityksen Xerox estradisivu
Share: