Xerox iGen 5 Press

2.5.2017Laitetestit » Xerox
Xerox iGen 5 on järeä ja vakaa digitaalinen painokone.

Tuhannet iGen-käyttäjät ympäri maailmaa osoittavat, että malli on suosittu. Toissa vuonna julkaistun Xerox iGen 5 -viisivärimallin tarkoituksena on kääntää käyttäjiä offsetista digitaalipainamiseen. Kyseessä onkin erittäin vakaa digipainokone.

Xeroxilla on innovaatiokeskus Uxbridgessä, Lontoon ulkopuolella. Siellä on käytössä suurin – tai pikemminkin nopein – kolmesta tarjolla olevasta iGen 5-mallista. Päälle päin koneissa ei ole nähtävissä mitään eroja ja hyvin vähän tulostimen sisälläkään. Mallien lisänimet ovat 90, 120 ja 150. Mallinimi kertoo, kuinka monta A4-arkkia laite tulostaa minuutissa. Tämä nimeämisperiaate tekee sekä asiakkaille että Xeroxille helpoksi päivittää koneita jälkeenpäin tarpeiden kasvaessa.

Xerox on uusinut koneiden sisäisen rakenteen ja näin saanut tilaa viidennelle väriyksikölle. Tämä merkitsee, että aikaisemmin julkistettuja iGen 4 Diamond- ja neljän värin iGen 150 -malleja ei ole mahdollista päivittää iGen 5:ksi.

Laitetiedot
Valmistaja: Xerox
Malli: iGen 5 150
Tekniikka: Elektrofotografia
Rippi: Xerox FreeFlow Print Server / Xerox EX-P 5 Print Server (Powered by EFI Fiery)
Maksimikoko: 364 x 660 mm
Värit: Kuivatooneri (standardi ja matta)
Tulostusnopeus: 150 A4/min
Materiaalin paksuus: 60-350 g/m2
Resoluutio: 2400 x 2400 dpi
Hinta: Noin 500 000 eur + huolto- ja klikkisopimus. Viides väri ostettava erikseen.
Suositeltu volyymi: 200 000–3,75 miljoona painopintaa per kk
Ylläpitokustannukset: Kuuluvat huoltosopimukseen

Suuri uutuus on tietenkin viides väri. Xerox on ilmoittanut alustavasti, että viidenneksi väriksi on mahdollista valita oranssi, vihreä tai sininen. Nämä vaihtoehdot perustuvat lukuisien tavaramerkkien värien analysointiin. Analyysi osoittaa, että suuri osa näiden tavaramerkkien väreistä on mahdollista toistaa käyttämällä jotakin kolmesta lisävärivaihtoehdosta yhdessä CMYK-värien kanssa. Jos käyttöön valitaan kaikki kolme vaihtoehtoa, täytyy värejä vaihtaa silloin tällöin. Silloin käyttäjä havaitsee, että pelkkä värikasetin vaihtaminen ei riitä, vaan koko väriä siirtävä yksikkö täytyy vaihtaa. Siihen tarvitaan sekä erikoisvalmisteinen ”hissi” että kaappi, jossa ylimääräisiä värejä säilytetään. Prosessi on hiukan työläs, mutta Xeroxin mielestä näin on parempi koneelle ja siten pitkällä aikavälillä myös asiakkaalle. Värin vaihtaminen vie noin 20 minuuttia. Tämä tietysti tarkoittaa, että työt on suunniteltava huolellisesti, jotta värejä ei tarvitse vaihtaa turhan usein.

Kun lisäväri on paikallaan ja haluat tulostaa Pantone-väriä sisältävän työn, laskee Efi Command Workstation -ohjelmisto automaattisesti, kuinka paljon viidettä väriä käytetään parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Ohjelmisto laskee, miten CMYK-värien ja viidennen värin yhdistelmä saadaan tuottamaan mahdollisimman tarkoin Pantone-väriä vastaava lopputulos. Viides väri ostetaan erikseen tarvikkeena, eikä se sisälly sovittuun klikkihintaan.

Kun olet valinnut CMYK-värien lisäksi käytettävän värin vaikkapa logoa varten, voit käyttää väriyhdistelmää myös muissa graafisissa elementeissä. Hiiren klikkauksella voit valita, että ohjelmisto optimoi myös kuvat. Näin ohjelmisto laskee kaiken tiedon uuteen tiedostoon ja näyttää sitten tuloksen ruudulla. Laskenta toimii puhtaasti visuaalisten arvojen pohjalta. Tämä on yksinkertainen tapa nähdä tulos viidennen värin kanssa jo ennen tulostusnapin painamista.

Viides väriyksikkö vaihdetaan erikoisvalmisteisella ”hissillä”. Kuvassa Xeroxin innovaatiokeskuksen showroomin johtaja Paul Bourner.

Xeroxin filosofia on, että monet pienet painotyöt voidaan siirtää offsetista digipainokoneelle, joka käyttää viidettä väriä. Tämä koskee painotöitä, jotka on tähän asti painettu offsetilla, koska niissä on lisävärejä. Ensimmäisten iGen 5 -koneiden myynti kuitenkin osoittaa, että investointeja ohjaavat muut tekijät. Xeroxin mukaan tärkeintä näyttää olevan, että kone antaa puhtaan tuotantoympäristön, joka on stabiili, kapasiteetti korkea, formaatti mielenkiintoinen ja huollon taso hyvä.

Yksi erittäin mielenkiintoinen alue viidettä väriä käyttävälle ratkaisulle on pakkaukset, joissa käytetään usein erikoisvärejä. Myös Xerox on havainnut tämän ja lähitulevaisuudessa näemme iGen 5 -version, joka käsittelee paksumpia materiaaleja. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta tulostaa 530 gramman tai 610 mikrometrin paksuiselle kartongille. Nykyinen iGen 5 -malli pystyy käsittelemään enintään 350 gramman paperia. (Toim.huom! Xerox tarjoaa tällä hetkellä Thick Stock -optiota, jolla voidaan painaa edellä mainittuja 530 gramman tai 610 mikronia paksuja kartonkeja).

364 x 660 millimetrin formaatissa ei ole mitään uutta verrattuna aikaisemmin julkistettuihin iGen 4 Diamond- tai iGen 150 -malleihin. Koko antaa mahdollisuuden tuottaa monimutkaisia A4-painotuotteita ja antaa korkeamman tuottavuuden yksittäisten A4-arkkien tuotannossa. Samalle arkille mahtuu kolme A4-arkkia, minkä pitäisi alentaa A4-painotuotteen hintaa. Edellytys on luonnollisesti, että saat ostettua oikean formaatin paperia kohtuulliseen hintaan, ja että saat leikattua arkit ilman ylimääräistä työpanosta tai kustannusta.

Pitkän arkin ansiosta laitteella voidaan tehdä esimerkiksi kuusisivuisia vihkoja.

Xerox iGen 5 voidaan varustaa kuudella syöttölaitteella, kussakin kaksi alustaa, joihin mahtuu paperin paksuudesta riippuen 2500-3000 arkkia. Pitkälle 364 x 660 millimetrin formaatille on mahdollista käyttää vain koneen ylempiä syöttölaitteita.

Koneen ylläpito on helppoa. Xeroxin innovaatiokeskuksen showroom-johtajan Paul Bournerin mukaan Xerox suosittelee, että kone puhdistetaan aamuisin. Tämä pitää sisällään sähköisen latauksen tuottavien yksiköiden, Corotronien, puhdistamisen harjalla. Tämä vie 5-10 minuuttia. Sen jälkeen ajetaan automaattinen ylläpito-ohjelma, jonka lopuksi kone tulostaa raportin värilaadusta asteikolla 1-10. Arvosana perustuu joukkoon testiarkkeja, jotka mitataan sisäisellä spektrofotometrillä. Ylläpito-ohjelma voidaan määritellä ajettavaksi tiettyyn kellonaikaan. Bournerin mukaan monet asiakkaat ajavat ohjelman aamulla, juuri ennen kuin työntekijät aloittavat työnsä. Näin he näkevät, onko kone valmis tuotantoon vai tarvitseeko se puhdistusta.

Tuotannon aikana iGen 5 jatkaa tulostuslaadun valvontaa. Valotushihnalla arkkien välissä on joukko testikenttiä, joista skanneri mittaa värin tasaisuuden ja densiteetin. Mahdollinen poikkeama korjataan välittömästi ja se katoaa seuraavien yhden tai kahden arkin tulostuksen aikana. Tulostimessa on useita automaattisia laadunvalvontaohjelmistoja, yksi niistä esimerkiksi varmistaa arkin etu- ja takapuolen kohdistuksen.

Testin tuloksia

Erottelutarkkuus ja yksityiskohdat.  Tekstin osalta iGen 5 toistaa hyvin kahden pisteen positiivi- ja negatiivitekstin. Viivaparit ovat selviä 300 lpi asti, mutta 350 lpi tarkkuudella viivat ovat epäselviä eivätkä oikein erotu toisistaan.
Xerox näyttää mielenkiintoisen toiminnon testikuvassamme, jossa on punaisia viivoja. Viivat lähestyvät vähitellen toisiaan, mutta sen sijaan, että ne sulautuisivat yhteen samaksi viivaksi, muuttuvat ne ja muodostavat rasterikuvion, joka antaa paremman visuaalisen vaikutelman normaalilta lukuetäisyydeltä.

Kahden pisteen teksti toistuu hyvin sekä posa- että negatekstinä.
Laite toistaa linjaparit hyvin 300 lpi:hin asti.

Kuvat ja värit. Kuvat, väritasot ja sävyjen muutokset ovat moitteettomia, joskin jonkin verran meleerattuja, mikä on tavanomaista digitaalipainamisessa. Matta värijauhe antaa herkullisen vaikutelman, joka muistuttaa enemmän offsetia kuin perinteistä tooneritulostetta.

Kohdistus. Mikroskoopilla otetussa kuvassa näemme pienen kohdistusvirheen syaanin ja magentan värin kesken. Etu- ja takapuolen kohdistus voidaan säätää automaattisesti ja käsin. Testissä käytämme automaattista kohdistusta, joka korjasi kohdistusvirheen keskimäärin 0,5 millimetristä ja enintään 0,75 millimetristä keskimäärin 0,25 millimetriin ja enintään puoleen millimetriin.

Huomasimme pienen kohdistusheiton syaanin ja magentan välillä.

Nopeus ja toistettavuus. Tulostimme testissä 248 A3-arkkia kolmessa minuutissa ja 55 sekunnissa. Tämä tarkoittaa 63 A3- tai 126 A4-arkkia minuutissa. Se ei aivan vastaa ilmoitettua, mutta syynä saattaa osittain olla sisäinen kalibrointi testissä. Xerox kuitenkin takaa, että kone tulostaa 75 A3-arkkia minuutissa. Toistettavuus on kuitenkin ennennäkemätön. Kun vertasimme jokaista 25. arkkia sarjan ensimmäiseen arkkiin, oli suurin poikkeama 0,97 Delta E. Niin pientä poikkeamaa ei voi nähdä silmällä. Keskimääräinen poikkeama on vaatimaton 0,48 Delta E. Muistimme mukaan tämä on paras tulos koskaan testeissämme. Kysymyksessä on todella vakaa digitaalipainokone.

Laitteessa on uniikki optimointi, jossa liian tiheät linjarasterit muuntautuvat pisterastereiksi. Xerox käyttää sekä perinteistä rasteria että linja- ja pisterasteria.

Yhteenveto. Xerox iGen 5 on vakaa ja järeä vaihtoehto digitaaliseen painamiseen sekä myös pienille offsettöille. Laatu on korkea ja ennen muuta poikkeuksellisen vakaa. Käyttöliittymä on yksinkertainen ja erilaiset puoli- ja täysautomaattiset kalibrointitoiminnat näyttävät takaavan pitkän tuotantoajan. Uusi mahdollisuus viidenteen väriin on tuotu tyylikkäästi mukaan työnkulkuun. Värin vaihtamiseen tarvittava operaatio on jonkin verran työläs. Kysymys kuuluu, lyökö mahdollisuus viidenteen väriin itsensä vakavasti läpi vasta, kun Xerox julkistaa iGen 5 -pakkausversion.

 

Testi on julkaistu alun perin Print&Media-lehden numerossa 3/2016.

Katso yrityksen Xerox estradisivu
Share: