Tutustu metsäenergian korjuuseen UPM Forest Life:ssa

4.2.2009 12:45Uutiset » Tuotteet ja palvelut

Metsäbiomassaa, oksia, latvuksia ja kantoja käytetään enenevässä määrin energiantuotannossa. UPM on investoinut biomassaa hyödyntäviin voimalaitoksiin sekä kehittänyt voimakkaasti metsäenergian korjuu- ja kuljetusmenetelmiä 1990-luvulta lähtien. Erityisesti kuusen kantojen energiavaranto on suuri ja niiden nosto on yleistynyt. Nyt voit tutustua UPM Forest Life:ssa, miten ja millaisilla laitteilla kantoja nostetaan.

Sivustolta selviää myös, miten luonnon monimuotoisuus huomioidaan korjuun yhteydessä ja missä metsäenergiaa käytetään.

UPM:llä on Suomessa 9 omaa tai sen osakkuusyhtiöiden omistamaa metsäenergiaa hyödyntävää voimalaitosta. Lisäksi yhtiön Shottonin ja Chapelle Darblayn tehtailla UK:ssa ja Ranskassa on uudet vuosina 2006 ja 2007 käyttöönotetut bioenergiavoimalaitokset. Uusia laitoksia rakennetaan parhaillaan Skotlannissa Caledonianin tehtaalle ja Lappeenrantaan. Useimmat Suomessa toimivista laitoksista ovat yhteisvoimalaitoksia, jotka tuottavat sähköä, lämpöä ja höyryä UPM:n tehtaalle sekä kaukolämpöä paikalliselle yhteisölle.

Metsäenergian hankinnasta vastaa UPM:n oma puunhankintaorganisaatio. Puukaupan yhteydessä energiapuu hinnoitellaan ja sen korjuusta sovitaan erikseen metsänomistajan kanssa.

Klikkaa www.upmforestlife.com

Share: