Pharma DDSi -älypakkaus potilaiden käytössä

1.4.2009 13:12Uutiset » Tuotteet ja palvelut

Pilottitutkimus potilaiden parissa osoitti, että Stora Enson Pharma DDSi -älypakkauksen avulla voidaan toteuttaa tehokkaasti kotihoidossa olevien potilaiden lääkeseuranta ja saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimukseen osallistui joukko opiaattikorvaushoitoa saavia potilaita. Neljän viikon tutkimusjakson aikana potilaat kävivät lääkäriasemalla viikon välein ja saivat mukaansa kuuden päivän lääkeannoksensa Pharma DDSi -pakkauksessa. Pakkaus tallensi tiedot, mihin aikaan ja minkä tabletin potilas otti ja mikä kysymyspatterin vaihtoehtoehdoista kuvasi potilaan senhetkisiä oireita. Tiedot luettiin pakkauksesta klinikkakäyntien yhteydessä ja käytiin läpi hoitajan kanssa. Tutkimuksessa oli mukana eri hoitovaiheessa olevia potilaita ja siinä osoitettiin lähes 40 prosentin säästöt hoitokustannuksissa.

Useita parannuksia lääkeseurantaan

– Pharma DDSi -pakkausratkaisu näytti tarjoavan useita etuja korvaushoitoa saavien potilaiden lääkeseurannassa ja potilaat ja hoitohenkilökunta suhtautuivat siihen positiivisesti, sanoo tutkimusta johtanut dosentti Ulrich Tacke.

– Sairaalamme normaalin hoitokäytännön mukaan uudet korvaushoitopotilaat joutuvat käymään klinikalla päivittäin ottamassa lääkeannoksensa valvotusti. Viikoittainen kustannussäästö nousisi viiteensataan euroon potilasta kohti, jos nämä potilaat ottaisivat lääkkeensä kotona ja seuranta toteutettaisiin Pharma DDSi -älypakkauksen avulla.

Pharma DDSi -kotelossa on lukitusmekanismi ja pakkauksen koko ja sisäosa ovat muunneltavissa erilaisia yksittäisannospakkauksia varten. Tutkimukseen osallistuneet pitivät uutta pakkausta helpompana ja turvallisempana kuin perinteistä pussia, koska kuplapakatut yksittäisannokset käsiteltiin koskemattomina. Lukitus oli merkittävä parannus sekä hoitohenkilökunnan että potilaiden mielestä.

Tutkimus osoitti, että enemmistö potilaista (67 %) otti lääkkeensä lääkärin määräyksen mukaan. Vähäiset poikkeamat rekisteröidyissä kellonajoissa näyttivät vahvistavan, että lääkkeiden käyttö oli säännöllistä – tosin on mahdotonta tietää, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun lääke on poistettu pakkauksesta.

Hoitokäytännöt uudistuvat

– Kokemuksemme mukaan lääkäreillä ja hoitohenkilökunnalla on suuri halu löytää uusia, tehokkaita hoitokeinoja. Dosentti Tacken ja hänen työryhmänsä uraauurtava tutkimus osoittaa, kuinka älypakkaus voi uudistaa kotihoidossa olevien potilaiden hoitokäytäntöä, sanoo myyntipäällikkö Sari Häkli Stora Ensolta.

– Virheet lääkkeen käytössä voivat vaarantaa hoitotuloksen, lisätä lääkkeiden laitonta katukauppaa ja nakertaa hoitopalvelujen mainetta. Pharma DDSi -älypakkaus tarjoaa markkinoiden edistyneimmän ratkaisun näihin ongelmiin. Kuten tässä tutkimuksessa nähtiin, hoitohenkilökunta pystyy keskittymään enemmän potilaisiin eikä vain lääkkeiden annosteluun ja kustannussäästöt voivat olla huikeat.

Seuraavassa vaiheessa dosentti Tacke ja Stora Enso suunnittelevat päivittäisen lääkeseurannan järjestämistä Pharma DDSi -kotelon ja potilaiden käyttöön annettavan lukijan avulla, jolloin seurantatiedot saataisiin kerättyä reaaliaikaisesti. Hoitohenkilökunta voisi ottaa välittömästi yhteyttä potilaaseen, jos lääkkeen otossa tapahtuu poikkeamia.

Lisätietoja: www.storaenso.com/pharma

Share: