Osoitteettoman suoran suosio kasvaa

25.11.2014 09:30Uutiset » Tuotteet ja palvelut

Osoitteettoman suoran määrä kasvoi 3,9 % vuonna 2013 ja sitä tuotettiin 180 miljoonalla eurolla. Osoitteeton suora oli yksi voittajista muuten laskevilla markkinointiviestinnän markkinoilla. Suoramarkkinoinnin lajeista eniten kasvoivat mobiili- ja sähköpostimarkkinointi.

Koteihin jaettavat kuvastot ja muut mainokset ottavat yhä suuremman osan suoramarkkinoinnin kakusta. Osoitteellisen suoran määrä sen sijaan laski viime vuonna 8,9 % ja oli 236 milj. euroa. Suoramarkkinoinnin lajeista eniten kasvoivat mobiili- ja sähköpostimarkkinointi. Niiden osuus markkinoinnista oli kuitenkin vielä pieni, yhteensä 41 milj. euroa ja 1,3 %.

Suomessa investoitiin markkinointiviestinnän ostettuun kanavaan ja suunnitteluun 3,1 miljardia euroa vuonna 2013. Laskua edellisvuoteen oli 4,4 prosenttia. Markkinointiviestintää tehdään ostettujen kanavien ja mediamainonnan lisäksi entistä enemmän omissa kanavissa. Tiedot käyvät ilmi mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämästä selvityksestä.

Mediamainonnan panostukset olivat 1,2 miljardia euroa, mikä oli 8,2 prosenttia vuotta 2012 vähemmän. Mediamainonnan laskuun vaikutti eniten printtimainonnan selvä vähentyminen.

Kuva: Ikean kuvasto 2014.

Share: