Map Suomen asiakkaat pääsevät kompensoimaan

3.11.2009 01:00Uutiset » Tuotteet ja palvelut

Map Suomi Oy tuo alansa ensimmäisenä asiakkailleen mahdollisuuden kompensoida paperin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Lähes kaikille Map Suomesta ostetuille papereille voidaan laskea tuotannosta ja kuljetuksista syntyvät hiilidioksidipäästöt ja niitä vastaava hyvitesumma. Asiakkaan maksama kompensaatio siirretään lyhentämättömänä Plan Vivo -organisaation valvomalle Mosambik-projektille ja asiakas saa tästä oikeuden laittaa painotuotteeseensa Map Nordicin rekisteröimän ilmastosymbolin.

Pienistä puroista syntyy suurta. Tämä yksinkertainen ajatus löytyy taustalta myös Map Suomen pyrkimyksistä hillitä ilmastonmuutosta. Painotuote voidaan painaa sellaiselle paperille, jonka ostoilla on mahdollista hyvittää ilmastonmuutosta. Tämä hyvitemaksu lasketaan kokonaishiilidioksidipäästöistä, joita valitun paperilaadun tuotanto ja kuljetus ovat aiheuttaneet. Suorittamalla paperiostoksen yhteydessä kyseisen hyvitesumman saa oikeuden merkitä painotuotteeseen ilmastosymbolin, joka kertoo tuesta ilmastonsuojelun edistämisen hyväksi.

Hyvitteellä tuetaan Mosambikin metsiä

Metsillä on erittäin suuri vaikutus ilmastoon, sillä ne keräävät suuren osan kaikesta siitä hiilidioksidista, joka päästetään ilmakehään. Suomessa on runsaasti metsiä, vastuunsa kantava metsäteollisuus ja lakeja metsien uudelleenistutuksista. Mutta ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma ja yksi tähän johtavista syistä on kolmannessa maailmassa tapahtuva metsien hakkuu.

Tämän vuoksi Map Suomi on valinnut projektin avustuskohteen yhdestä maailman köyhimmistä maista, Mosambikista. Paperiostosten yhteydessä suoritetut hyvitesummat tilitetään lyhentämättöminä Plan Vivon projektiin N’hambita-kunnassa niille maanviljelijöille, jotka asuvat puskurivyöhykkeessä Gorongosa-luonnonpuiston lähellä.

Projekti on suunnattu pääasiassa puiden istutukseen sekä viljely- ja metsäalueiden kunnossapitoon. Tavoitteena on kehittää kestävä elämäntapa, kohentaa elintasoa ja varmistaa biologinen moninaisuus paikallisesti. Samalla hiilidioksidin talteenottoa lisätään maailmanlaajuisesti.

Miten käytännössä toimitaan?

Ensin lasketaan hiilidioksidipäästöt, jotka ovat aiheutuneet kyseisessä paperissa käytetyn sellun valmistuksesta ja paperia valmistaneelta paperitehtaalta. Normaali toimialan aiheuttama arvo on noin 1 tonni hiilidioksidia / 1 tonni paperia. Erot perustuvat mm. siihen, kuinka paljon bioenergiaa käytetään.

Tämän jälkeen arvioidaan mitä päästöjä valmistajan ostama sähkö aiheuttaa. Lopuksi lisätään päästöt, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksesta tehtaalta Map Suomen varastoon. Näitä lukuja vastaavan summan (keskimäärin noin 10-30 euroa / painotuotteen painos) kirjapaino maksaa Map Suomelle, joka siirtää summan lyhentämättömänä Plan Vivolle.

Kirjapaino saa puolestaan käyttöönsä ”Ilmastonsuojelua edistävä paperi” –symbolin originaalin voidakseen painaa sen kyseiseen painotuotteeseen. Logon saa käyttöön myös englanniksi tai ruotsiksi. Summat eivät ole suuria, mutta niillä suojellaan maapalloa ja ilmastoa!


Tietoa Plan Vivosta
Plan Vivo Foundation on säätiö, joka työskentelee erityisen sertifiointijärjestelmän hyväksi. Tämä sertifiointijärjestelmä pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä kehittämällä kestävää metsänhoitoa pienten perheviljelmien parissa kehitysmaissa. Järjestelmää esittelee ECCM (Edinburgh Centre for Carbon Management). Maanviljelijät, jotka osallistuvat Plan Vivon projektiin, saavat tukea puiden istuttamiseen ja vahingoittuneiden metsä- ja viljelyalueiden hoitamiseen. Kontrolloinnista huolehtivat satelliittivalvonta ja maaperätarkastajat. Rahoitus hoidetaan myymällä sertifikaatteja yrityksille ja organisaatioille ympäri maailmaa. Jokainen sertifikaatti edustaa tiettyä hiilidioksidimäärää. Lisätietoja Plan Vivosta löytyy osoitteesta www.planvivo.org.

Tietoa Map Suomesta
Map Suomi Oy kuuluu Antalis-ryhmään, joka on johtava papereiden ja pakkausmateriaalien toimittaja Euroopassa. Antalis on maailman neljänneksi suurin paperitukkuri ja sen 7100 työntekijää palvelevat yli 230 000 asiakasta 53 maassa. Suomessa Map Suomi Oy:n toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Yrityksen palveluksessa on 74 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2008 oli 50 milj. euroa. Laajaan ja korkeatasoiseen tuotevalikoimaamme kuuluvat päällystetyt ja päällystämättömät painopaperit, designpaperit, kirjekuoret, tarramateriaalit, visuaalisen kommunikaation tuotteet ja tulostuspaperit.

Share: