HP ja Arizonan yliopisto esittelivät taipuisan näytön

17.12.2008 14:59Uutiset » Tuotteet ja palvelut

HP ja Arizonan yliopiston Flexible Display Center -tutkimusyksikkö (FDC) ovat kehittäneet ensimmäisen prototyypin taipuisasta elektronisesta näytöstä, joka on edullinen kustannuksiltaan.

Taipuisat näytöt ovat paperinkaltaisia tietokoneen näyttöjä, jotka valmistetaan lähes kokonaan muovista. Tällaiset näytöt on helppo kantaa mukana, ja ne kuluttavat tavallista näyttöä vähemmän virtaa. Teknologiaa voitaisiin soveltaa myös elektroniseen paperiin ja kyltteihin.

Prototyypin valmistaminen on merkittävä saavutus kehityksessä, jossa korkearesoluutioiset taipuisat näytöt pyritään saamaan massatuotantoon. Tällaiset näytöt olisivat huomattavasti ympäristöystävällisempiä, koska niihin tarvitaan jopa 90 prosenttia vähemmän materiaaleja kuin perinteisiin näyttöihin.

Uudenlaisten näyttöjen massatuotanto voi mahdollistaa sylimikrojen, älypuhelinten ja muiden elektronisten laitteiden valmistuskustannusten merkittävän alenemisen, koska näyttö on yksi kalleimmista komponenteista nykylaitteissa.

Uusi teknologia säästää ympäristöä ja kustannuksia

FDC ja HP käyttivät särkymättömän näytön valmistuksessa HP Labsin kehittämää SAIL-teknologiaa (self-aligned imprint lithography), joka on HP:n keskeinen tutkimusalue. Teknologiaa kutsutaan itsekohdistetuksi (self-aligned), koska malli painetaan alustalle siten, että täydellinen kohdistus saavutetaan huolimatta prosessin epäsuorasti aiheuttamasta vääristymästä.

SAIL-teknologia mahdollistaa ohutkalvotransistoriryhmien valmistamisen taipuisalle, rullautuvalle muovimateriaalille kustannustehokkaan, ”rullalta rullalle” -tuotantoprosessin avulla. Näin jatkuva tuotanto tulee edullisemmaksi kuin pienissä erissä ”arkilta arkille” -valmistus.

– HP:n ja FDC:n kehittämä näyttö osoittaa teknologian toimivan ja on merkittävä innovaatio nopeasti kasvavilla näyttömarkkinoilla, sanoo HP Labsin Information Surfaces -yksikön johtaja Carl Taussig.

– Kustannussäästöjen lisäksi SAIL-teknologia tuo elektronisten näyttöjen tuotantoon ympäristön kannalta kestävämmän lähestymistavan.

Yhteistyötä tuotantoprosessissa

Taipuisan näytön ensimmäinen konkreettinen esimerkki syntyi yhteistyössä HP:n, FDC:n ja tämän kumppaneiden kuten DuPont Teijin Filmsin ja E Inkin välillä.

– Ilman fotolitografiaa tuotettu taipuisa aktiivimatriisinäyttö on hyvä esimerkki Flexible Display Centerin merkittävästä kehitystyöstä ja tuotantoinfrastruktuurista, toteaa FDC:n suunnittelutyön johtaja Shawn O’Rourke ja jatkaa:

– Se on osoitus siitä, miten useat kumppanit voivat tehdä yhteistyötä innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi, kuten nyt rullatuotantoon soveltuvan teknologian kohdalla, jolla tähdätään nopeasti kasvaville taipuisan elektroniikan markkinoille.

– Taipuisat elektroniset näytöt ovat yhä tärkeämmässä roolissa high-tech-teollisuudessa, ja ne ovat myös keskeisiä uuden sukupolven kannettavien laitteiden mahdollistajia. Näitä ovat muun muassa e-lukijat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on suunniteltu yhdistämään liikkuvuus houkutteleviin käyttöliittymiin, kertoo iSupplin pääanalyytikko Vinita Jakhanwal ja jatkaa:

– Uskomme taipuisien näyttöjen markkinoiden kasvavan vuoden 2007 80 miljoonasta dollarista 2,8 miljardiin vuoteen 2013 mennessä. Arizonan yliopiston Flexible Display Center on avainroolissa teknologian ja tuotantojärjestelmän kehittämisessä tähän markkinaan.

HP SAIL -teknologia on esimerkki HP Intellectual Property Licensing Groupilta lisensoitavissa olevista teknologioista.

Share: