Elinkaarianalyysiin uusi työväline

12.8.2020 08:24Uutiset » Pakkaukset
DS Smith ja Multivac ovat kehittäneet yhdessä ECO Bowl- pakkauksen, jossa käytetään 85 % vähemmän muovia kuin tavallisessa MAP-pakkauksessa. Pakkauksen materiaalit ovat helposti kierrätettäviä. Kuva: DS Smith.

Euroopan paperiteollisuuden järjestö Cepi on kehittänyt uuden elinkaarianalyysin (LCA) työvälineen. Se perustuu EU:n kestävän kehityksen ohjeisiin ja sopii myös PK-yrityksille tuotteiden elinkaarivaikutusten laskemiseen. Menetelmä sopii esimerkiksi pakkausmateriaalien vaikutusten analysointiin.

Cepin tiedotteen mukaan uuden työvälineen avulla yritykset voivat laskea tuotteiden LCA:n ja todentaa ympäristöä koskevien väitteidensä olevan linjassa EU:n Green Deal -tiekartan kanssa. EU julkaisi tämän tiekartan joulukuussa 2019, ja sen tavoitteena on osoittaa tie hiilineutraaliin Eurooppaan vuoteen 2025 mennessä.

Tiekarttaan liittyy EU:n komission julkaisema Product Environmental Footprint (PEF) LCA -menetelmä, jonka avulla pyritään erottamaan oikeat kestävän kehityksen väitteet ns. viherpesusta.

Cepin versio tästä menetelmästä on PEFCR, joka mahdollistaa syvällisen tuotantodatan käyttämisen laskennassa ja mahdollisten kehityskohteiden kartoittamisen. Menetelmä on maksuton Cepin jäsenyrityksille. Menetelmä on suunniteltu sekä LCA-asiantuntijoille että niille käyttäjille, joille elinkaarianalyysi on vähemmän tuttua.

Share: