Biopohjaisen pakkausvaahdon tuotanto käynnistyy

26.8.2020 11:08Uutiset » Pakkaukset

Cellufoam on uusiutuva, kierrätettävä ja biohajoava vaihtoehto perinteisille öljypohjaisille pakkausvaahdoille. Kuva: Stora Enso.

Stora Enso rakentaa pilottitehtaan tuottamaan keveää kuitupohjaista vaahtomateriaalia nimeltään Cellufoam by Stora Enso, jota käytetään pakkausten suojauksessa ja pehmustuksessa. Biopohjaiset vaahtomateriaalit ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi pakkauksissa korvaamaan nykyään laajasti käytössä olevia öljypohjaisia polymeerivaahtoja.

Pilottitehdas rakennetaan Stora Enson Forsin tehtaalle Ruotsissa.

Stora Enson kehittämä Cellufoam on ekologisesti kestävä pakkausmateriaali, joka lisää entisestään Stora Enson mahdollisuuksia korvata uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla ja kierrätettävillä vaihtoehdoilla. Materiaalia hyödynnetään alkuun helposti särkyvien tuotteiden, kuten kuluttajaelektroniikan, suojapakkauksissa.

Biopohjaisilla vaahdoilla on myös mahdollista korvata polymeerivaahtoja eri markkina-alueilla ja käyttökohteissa, joissa kestävien materiaalien kysyntä on kasvussa. Näitä ovat esimerkiksi urheiluvarusteet, kuljetusten lämpöeristeet sekä mullattoman vesiviljelyn kasvualustat.

– Kiinnostus kestäviä pakkausmateriaaleja kohtaan on jo suurta ja kasvaa jatkuvasti. Yritykset etsivät biopohjaisia materiaaleja, joiden avulla on mahdollista täyttää yrityksen kierrätystä, muovijätteen vähentämistä ja uusiutuvien materiaalien käyttöä koskevia ympäristötavoitteita pakkausten laadusta tinkimättä, sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Markus Mannström.

Biopohjaiset vaahdot ovat Mannströmin mukaan uusiutuva, kierrätettävä ja biohajoava vaihtoehto perinteisille öljypohjaisille pakkausvaahdoille, kuten EPE-polyeteenivaahdolle ja solupolystyreenille (EPS).

Stora Enson pilottihankkeen tarkoitus on asiakastestien avulla todentaa Cellufoam-materiaali pakkausvaahtona sekä kehittää tuotantoprosessia. Uusi pilottitehdas tulee olemaan osa Stora Enson Biomaterials-divisioonaa. Tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kaupallistamista koskevat päätökset tehdään pilottihankkeen tulosten arvioinnin jälkeen.

Share: