Ympäristöystävällisyys on kannattanut UPM:llä

8.4.2009 14:06Uutiset » Toimiala

UPM:n sertifioitujen ja ympäristömerkittyjen papereiden myynti on kasvanut maailmanlaajuisesti. Viime vuosina UPM onkin lisännyt merkittävästi sertifioitujen ja ympäristömerkittyjen tuotteiden tarjontaa. Useat asiakkaat ympäri maailmaa voivat ostaa kaikki UPM:ltä hankkimansa paperit metsäsertifioituna, EU:n ympäristömerkillä leimattuna tai molempina. EU:n ympäristömerkki myönnetään paperille, jonka tuotanto täyttää koko elinkaaren ajalta tiukat ympäristökriteerit.

Vuonna 2008 UPM toimitti sertifioituja ja EU:n ympäristömerkillä merkittyjä tuotteita pääasiallisesti Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan, Saksaan, Ranskaan, Espanjaan ja Japaniin.

– Suuret lehti- ja luettelokustantajat ostavat yhä enemmän sertifioitua paperia. He haluavat painaa tuotteensa paperille, joka on PEFC-leimattua (Programme for the Endorsement of Forest Certification), FSC-leimattua (Forest Stewardship Council) tai jolla on EU:n ympäristömerkki, kertoo UPM:n ympäristöjohtaja Philippe Riebel.

– Markkinoilla on tapahtunut selvä muutos. Kestävän metsänhoidon ja
sertifioinnin merkitys on lisääntynyt ja monet asiakkaamme huomioivat sekä PEFC:n ja FSC:n. Tämä antaa heille mahdollisuuden lisätä sertifioitujen paperien määrää, toteaa Riebel.

– UPM:llä on käytössä PEFC- ja FSC- alkuperän hallintajärjestelmä sekä EU:n ympäristömerkki. Käytäntö lisää asiakkaan mahdollisuuksia valita sopiva vaihtoehto.

UPM:n puun alkuperän hallintajärjestelmä täyttää sekä PEFC:n että FSC:n vaatimukset. Järjestelmän avulla voidaan todentaa, että yhtiön käyttämä puu on peräisin laillisista ja kestävästi hoidetuista metsistä. UPM voi seurata sertifioidun kuidun kokonaismäärää ja sitä, miten määrä jakaantuu eri sertifiointijärjestelmien kesken. UPM:n järjestelmän mukaan tuotannosta voidaan varata asiakkaalle tarvittava määrä sertifioitua paperia.

Time Inc. ostaa UPM:ltä tällä hetkellä kaiken paperin sertifioituna.

– Kuidun alkuperää seurataan metsästä markkinoille käyttämällä ulkopuolisen tahon todentamaa puun alkuperän hallintajärjestelmää. Tiedämme UPM:n meille toimittamissa papereissa käytetyn kuidun alkuperän, ja voimme näin olla varmoja siitä, että käytetty puuraaka-aine on peräisin laillisista lähteistä ja kestävästi hoidetuista metsistä, sanoo Guy Gleysteen, Time Inc.:n tuotantojohtaja.

– Hankintasopimuksemme UPM:n kanssa tukee Time Inc.:n tavoitetta, jonka mukaan sertifioidun kuidun osuus käyttämästämme aikakauslehtipaperista on 80 % vuoden 2009 loppuun mennessä. UPM on ollut Time Inc.:n avaintoimittaja vuosien ajan, sillä yhtiön ympäristötoiminnan taso on korkea ja heiltä saamme sertifioitua paperia.

Share: