Ympäristökampanjat jäävät pk-sektorilta huomaamatta?

11.3.2008 14:37Uutiset » Toimiala

Ylivoimaisen suuri enemmistö pk-yrityksistä ilmoittaa haluavansa vähentää tulostamisesta aiheutuvaa ympäristökuormaa, mutta monet kertovat kuitenkin tulostavansa enemmän. Tämä käy ilmi Lexmarkin teettämästä ja Ipsos-tutkimuslaitoksen tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa oli mukana noin 1 400, alle 250 henkilöä työllistävää pk-yritystä seitsemästä maasta. Tutkimus osoitti, että yli puolet eli 54 % vastaajista pitää toimistopaperien haaskausta suurimpana ympäristökuormana. Vaikka pk-yritykset ovat tietoisia paperin käytön ympäristövaikutuksista, yritykset eivät kuitenkaan toteuta hyviä aikeitaan välttämättä käytännössä. Kuusi pk-yritystä kymmenestä (61 %) ilmoitti tulostemäärien kasvaneen verrattuna tilanteeseen kaksi vuotta aikaisemmin. Vain 17 % vastaajista totesi tulostettujen sivumäärien pienentyneen.

Tutkimuksen mukaan puolella pk-yrityksistä (51 %) on ympäristöstrategia. Vähentääkseen ympäristökuormaa yritykset ovat valmiita sammuttamaan elektronisia laitteitaan (96 %), kierrättämään värikasetteja (93 %) ja lukemaan asiakirjoja suoraan näytöltä (93 %). Jotkut ovat ottaneet käyttöön kaksipuolisen tulostuksen (18 %).

Tulostuksen väheneminen oli seurausta sähköisen viestinnän lisääntymisestä (58 %), pikemminkin kuin kustannustietoisuuden tai ympäristövaikutuksien tiedostamisen ansiota (6 %).

– Pk-yrityksien tulisi huomata, että kustannusten vähentämisellä ja ympäristöstrategioiden käyttöönotolla ovat usein samanlaiset menettelytavat ja samantyyppiset tulokset, sanoo maajohtaja Pekka Sinervo Lexmark Finlandista.

– Lexmark tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka helpottavat vähentämään ympäristökuormitusta ilman vaikutusta tuottavuuteen. Laitteillamme asiakkaamme voivat rakentaa erinomaisen tulostusinfran, mikä mahdollistaa entistä vihreämmän ja tehokkaamman työympäristön luomisen, jatkaa Sinervo.

Lexmark pystyy auttamaan asiakkaitaan muuttumaan vihreämmiksi ja vähentämään tulostuskustannuksiaan. Lexmarkin ympäristöohjelmissa keskitytään suunnittelemaan tulostusratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaita entistä paremmin sekä opettavat käyttäjiä hyödyntämään tulostuksen parhaita käytäntöjä, joista voidaan mainita seuraavat:
* Käytä kaksipuoleista ja monta sivua yhdelle sivulle -tulostusta oletusarvona
* Jaa tulostin useamman käyttäjän kesken
* Esikatsele asiakirjaa näytöllä ennen tulostusta
* Skannaa sähköpostiin tai sähköiseen tiedostoon kopiointia mieluummin
* Käytä riittovärikasetteja ja maksuttomia värikasettien kierrätysohjelmia.

Tutkimuksesta:
Ipsos teki tutkimuksen Lexmarkin toimeksiannosta. Siinä oli mukana 1 408 pk-yritysten johtajaa kuudessa Euroopan maassa ja USA:ssa. Haastattelut tehtiin puhelimitse huhtikuun 12. ja toukokuun 3. päivän välisenä aikana vuonna 2007. Mukana olivat seuraavat maat: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Saksa ja USA.
Lisätietoja www.lexmark.fi.

Share: