Xerox: Liiketoimintasuunnitelmien puute heikentää painotalojen kilpailukykyä

22.11.2011 10:28Uutiset » Toimiala

BadDay

Painoala elää tällä hetkellä suurta murrosten kautta. Medioiden polarisoituminen, uudet teknologiat, digitalisoituminen ja alan ylitarjonta haastavat koko painoalaa ja sen rakenteita. Tuloksellista liiketoimintaa ei enää tehdä ilman terävää ja ajan tasalla olevaa liiketoimintasuunnitelmaa, joka puuttuu suurelta osalta pienistä painotaloista. Näin alleviivaa Xerox ja sen kanssa yhteistyötä tekevä muutostoimisto Flow Consulting.

– Aiempina vuosikymmeninä markkinatilanne on ollut helpompi ja useat pienemmätkin painot kykenivät tuloksekkaaseen liiketoimintaan ilman hiottua liiketoimintasuunnitelmaa tai suurta panostusta myyntiin. Nyt tilanne on oleellisesti muuttunut. Useimmat alan yritykset tarvitsevat lisää suunnitelmallisuutta ja taatusti myös enemmän myyntiin liittyviä aktiviteetteja, kertoo muutostoimisto Flow Consultingin toimitusjohtaja Timo Erämetsä.

Kotimaiset painotalot ovat pitkään olleet kohtuullisen pieniä ja usein perhevetoisia yrityksiä. Liiketoimintaympäristön muutos, talouden notkahdukset sekä alan laaja digitalisoituminen kasaavat uudenlaisia esteitä painotalojen menestymiselle. Xerox on tehnyt näiden esteiden raivaamiseksi yhteistyötä Flow Consultingin kanssa nyt vuoden verran. Toimintatapojen reivauksen tuloksena painotaloasiakkaiden myyntiä on kyetty kasvattamaan tapauskohtaisesti lyhyellä aikavälillä jopa 25 prosenttia.

Usein jo pelkkä keskustelu tilanteesta sekä liiketoiminnan avaaminen ja kuvaaminen auttavat yrityksiä ymmärtämään markkinoiden kasvavia vaatimuksia. Tuotetarjoaman laajentuminen sekä terävämpi ja kohdennetumpi myyntikärki tuovat positiivista kehitystä sekä ovipumpun liikkeeseen että kassavirtaan.

– Maailman sähköistymisestä puhutaan koko ajan, mutta kyllä paperin tulevaisuus näyttää edelleen valoisalta, kunhan vain kukin toteutustapa löytää parhaat käyttötarkoituksensa. Paperiin liittyvällä viestinnällä tulee jatkossakin olemaan iso rooli muun muassa kuluttajien mediapäivässä. Mutta roolit muuttuvat, joten painojen on löydettävä omalle työlleen tarkempia käyttötarkoituksia, patistaa Xeroxin toimitusjohtaja Pete Brusi.

Sähköistäminen puoltaa paikkaansa silloin, kun sen hyödyt ovat muita toteutustapoja suurempia. Aina näitä hyötyjä ei kuitenkaan osata suhteuttaa ja digitaalisuudessa mennään joiltakin osin jo yli.

– Esimerkiksi yrityspuolella sähköpostikampanjat ovat usein varsin tehottomia verrattuna perinteiseen suoramarkkinointiin. Joissakin tapauksissa printti alkaa jo olla keino erottautua, summaa Brusi.

Muutoksen läpivienti on työlästä

Flow Consuntingin ja Xeroxin kumppanuuden tavoitteena on asiakkaiden toimintatapojen ja uusien mahdollisuuksien oivaltaminen sekä toimeenpanon tuki. Xerox toimittaa asiakkailleen toimivat ja tehokkaat laitteet sekä ratkaisut ja Flow keskittyy auttamaan yrityksen henkilöstöä hyödyntämään laitteita ja ratkaisuja parhaalla mahdollisella tavalla.

– Yritysten yksilöllisiin haasteisiin tulee vastata yksilöllisillä toimenpiteillä. Ratkaisujen kiinnittäminen täsmällisiin kipupisteisiin tuo varsinkin lyhyellä aikavälillä parhaat tulokset. Pidemmälle päästyissä hankkeissa tulokset markkinoinnin ja myynnin muutoksista yhdistettynä uusien mahdollisuuksien etsimiseen ovat olleet todella rohkaisevia myös kassavirran kannalta katsottuna, kannustaa Erämetsä.

Lähes jokaiseen yrityksessä tehtävään päätökseen sisältyy muutos. Kyseessä voi olla strategian muutos, uuden brändin jalkautus, organisaation uudelleenjärjestäminen, myynnin tehostaminen tai muutokset markkinoilla.

– Yli 70 prosenttia muutoshankkeista epäonnistuu, sillä oman toiminnan muuttaminen itse on vaikeaa. Me haluamme keskittyä juuri tähän – muutoksen helpottamiseen ja onnistumiseen. Kotimainen painoala tulee pelastaa ja säilyttää, summaa Erämetsä.

Katso yrityksen Xerox estradisivu
Share: