Verkkomainonta ärsyttää entistä enemmän

15.4.2010 00:00Uutiset » Toimiala

Internetin käyttäjiä ärsyttäneiden verkkomainosten määrä yli kaksinkertaistui Suomessa vuodesta 2008 vuoteen 2009. Vuonna 2009 tutkituista mainoksista onnistuneita oli lähes neljännes edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2009 paras verkkomainos oli H&M:n koko sivun hallinta Cosmopolitan.fi:ssä. Tulokset käyvät ilmi InterQuestin toteuttamasta Verkkomainonta 2010 -selvityksestä, joka toteutettiin nyt kolmatta kertaa.

Internetin käyttäjiä ärsyttänyt verkkomainonta lisääntyi verkkomainonta 2010 -selvityksessä tutkituissa mainoksissa viime vuonna 148 prosenttia, kun sitä verrattiin vuoden 2008 tuloksiin. Onnistuneen mainonnan määrä vähentyi samaan aikaan 23 prosenttia.

– Suurta ärsyttävyyden lisääntymistä selittää erityisesti se, että viime vuonna tutkittavien mainosten joukossa oli huomattavasti enemmän uusia, isoja mainosmuotoja kuin edeltävänä vuonna, arvioi tutkimusanalyytikko Jukka Veteläinen InterQuestilta. Mainoksia tutkittiin vuonna 2009 yhteensä 243 kappaletta ja tutkimuksiin vastasi yhteensä noin 38 000 suomalaista heidän vieraillessaan tutkittavilla verkkosivustoilla.

Tutkimustulosten mukaan viime vuoden paras verkkomainos oli H&M:n koko sivua hallitseva mainos Cosmopolitanin verkkosivuilla. Toiseksi paras oli L´Oréalin Vichyn laajeneva jättibanneri Glossy.fi -sivustolla. Kolmanneksi paras verkkomainos oli Ideakeittiöta mainostaneet suurtaulut Plaza.fin Ellit-osiossa. Järjestys perustuu onnistumisen ideksiin, jossa huomioidaan muun muassa mainoksen huomioarvo sekä kiinnostuksen lisääntyminen.

Parhaita verkkomainoksia yhdistivät tutkimusanalyytikko Jukka Veteläisen mukaan se, että tuote ja/tai hinta olivat selvästi esillä ja että mainostaja oli selvästi tunnistettavissa mainoksista. “Myös selkeä rohkaisu aktivointiin yhdistää parhaita mainoksia.”

Pääsyynä verkkomainonnan ärsyttävyyden lisääntymiseen on Jukka Veteläisen mukaan uusien isojen mainosmuotojen yleistyminen ja sitä mukaa korostuminen myös selvityksen otoksessa.

– Välisivun ja paraatipaikan mainokset ärsyttivät eniten. Näiden isojen mainosmuotojen yleistyessä myös perinteisillä mainospaikoilla oleva mainonta koetaan ärsyttävämmäksi. Suomalaisten internetin käyttäjien suhtautumisessa verkon display-mainontaan on havaittavissa muutos ja mainonta koetaan entistä ärsyttävämmäksi.

Verkkomainonta 2010 -selvitys

Verkkomainonta 2010 -selvitys kuvaa suomalaisen display- eli bannermainonnan tilaa vuonna 2009 sekä valottaa sen muutostrendejä. Verkkomainonta 2010 -selvitys pohjautuu tutkimustoimisto InterQuestin vuonna 2009 toteuttamiin EXIT-verkkomainonnan tutkimuksiin, joiden avulla selvitetään muun muassa mainonnan huomaaminen sekä sen vaikutus brändiin ja kiinnostuksen lisääntymiseen. Mainostutkimuksia toteutetaan vuosittain noin 250 kappaletta ja tutkimuksiin vastaa yhteensä noin 38 000 suomalaista heidän vieraillessaan tutkittavilla verkkosivustoilla.

InterQuest on toteuttanut EXIT-tutkimuksia vuodesta 2005 lähtien Suomen suurimpien verkkomedioiden sivustoilla, asiakkainaan muun muassa Alma Media, KliKKicom, MTV3, Sanoma-konserni sekä Suomi24.

InterQuest Oy
InterQuest on sähköisen markkinatutkimuksen asiantuntija, joka tarjoaa ratkaisuja markkinoinnin, asiakkuuksien sekä uusien tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöiseen kehitystyöhön. Kolmentoista toimintavuotensa aikana InterQuest on vakiinnuttanut asemansa digitaalisen markkinatutkimuksen edelläkävijänä Suomessa, ja yritykselle on myönnetty kaksi kansainvälistä tutkimusmenetelmäpatenttia. Helsingissä ja Lontoossa toimiva InterQuest on eräs harvoja kansainvälistyviä palvelualan yrityksiä Suomessa.

Share: