Verkkokauppa lisää pakkausten kysyntää

28.8.2015 09:00Uutiset » Toimiala

Verkkokaupan kasvu vauhdittaa aaltopahvipakkausten kysyntää maailmassa. Uuden tutkimuksen mukaan markkinoiden odotetaan kasvavan vuosittain keskimäärin 4 % vuosina 2014 – 2020. Aaltopahvin kysyntää lisää sen ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus.

Tutkimuksen teki amerikkalainen Persistence Market Research (PMR) -yhtiö. Tutkimuksen mukaan aaltopahvipakkausten markkinoiden koko nousee 173,6 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Suurin markkina-alue on Pohjois-Amerikka. Yhdysvaltojen markkinat kasvoivat 2011 – 2013 keskimäärin 1,5 % vuodessa 24,72 miljardiin dollariin. Yhdysvaltojen aaltopahviyhdistyksen (CPA) mukaan lähes 90 % kaikista kuljetetuista tuotteista pakataan aaltopahviin.

Kehittyvien maiden teollisuustuotannon kasvu on toinen tekijä, joka kasvattaa tutkimuksen mukaan aaltopahvin globaaleita markkinoita merkittävästi.

Tutkimuksessa analysoidaan myös markkinoiden kilpailutilannetta ja alan suurimpia globaaleja yrityksiä.

Kuva: DS Smithin kuljetuspakkaus polkupyörälle.

Share: