Uusi jätelaki kiristää paperin tuottajavastuuta

5.4.2012 10:22Uutiset » Toimiala

kierrätyspaperi

Uusi jätelaki vaikuttaa keräyspaperin tuottajien, tuottajayhteisöjen ja keräysliikkeiden toimintaan muun muassa tuomalla painettujen paperituotteiden maahantuojat tuottajavastuun piiriin, velvoittamalla keräysyrittäjät sopimussuhteeseen tuottajayhteisöjen kanssa ja kohdentamalla laiminlyöntimaksun tuottajille, jotka pyrkivät välttämään tiettyjä lain edellyttämiä velvoitteita. Kuluttajien ja kiinteistöjen omistajien arkeen muutokset eivät juurikaan vaikuta.

Uusi jätelaki tuo tuottajavastuun piiriin painettujen paperituotteiden, kuten luetteloiden, lehtien ja katalogien, maahantuojat. Uusi laki velvoittaa painotuotteiden maahantuojat joko liittymään olemassa oleviin tuottajayhteisöihin tai hoitamaan tuottajavastuun velvoitteet itse. Aikaisemmin tuottajavastuu koski ainoastaan painopaperin valmistajia ja maahantuojia.

– Käytännössä painettujen paperituotteiden maahantuojat liittyvät tuottajayhteisön jäseneksi. Tuottajalla tai tuottajayhteisöllä on oltava muun muassa jokaiseen kuntaan ulottuva keräysverkosto, mikä voi olla yksittäiselle tuottajalle muutoin hankala toteuttaa, kertoo Suomen Keräystuotteen toimitusjohtaja Merja Helander.

Keräyspaperia ei saa kerätä ilman sopimusta

Keräyspaperia saa jatkossa kerätä vain tuottajayhteisön kanssa sopimuksen tehnyt keräysliike. Uuden jätelain mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien tuotteiden jätehuolto, jolloin muut kuin tuottajayhteisöjen kumppanit eivät saa tarjota kiinteistön tai jätteen haltijalle esimerkiksi paperinkeräykseen liittyviä palveluita.

– Keräysyrittäjien toimintaan lakimuutos vaikuttaa niin, että yrittäjän täytyy tehdä sopimus tuottajayhteisön kanssa. Yrittäjä voi kuitenkin olla samanaikaisesti sopimussuhteessa usean tuottajayhteisön kanssa, joten keräysyrittäjän arkeen tällä ei juurikaan ole vaikutuksia. Ennemmin tämä voi avata yrittäjille uusia mahdollisuuksia, kertoo Helander.

Tuottajavastuun toteutumista valvotaan tarkasti

Uutta jätelaissa on laiminlyöntimaksu. Tuottajavastuuta valvova Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun tuottajalle, joka ei ole tehnyt hakemusta tuottajarekisteriin eikä liittynyt tuottajayhteisöön tai jättänyt laissa edellytettyjä seurantatietoja. Laiminlyöntimaksu koskee myös kuljettajaa tai välittäjää, joka jättää tekemättä hakemuksen jätehuoltorekisteriin. Maksu on ankarin tuottajalle, joka jättää hakeutumatta tuottajarekisteriin ja tuottajayhteisöön, jolloin maksun suuruus voi olla 1 % liikevaihdosta, kuitenkin 500 – 500 000 euroa.

Uusi jätelaki tulee voimaan 1.5.2012. Tuottajavastuuta koskeva luku tulee voimaan vuotta myöhemmin 1.5.2013.

Lakimuutoksen myötä viranomaisen ylläpitämä tuottajatiedosto muuttuu tuottajarekisteriksi. Tiedostoon merkittyjen tuottajayhteisöjen on hakeuduttava tuottajarekisteriin 1.5.2013 mennessä ja tuottajien 1.5.2014 mennessä.

Keräyspaperi noudetaan kiinteistöiltä edelleen maksutta

Tuottajayhteisön tehtävänä säilyy keräyspaikkojen järjestäminen niin, että asukkaat voivat palauttaa luetut lehdet ja muut paperituotteet maksutta ja vaivattomasti keräyspisteeseen.

Paperi kerätään maksutta kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat muualla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Tällöin kiinteistön omistajan tehtäväksi jää järjestää keräysastia ja sille sopiva paikka. Pientalo- ja haja-asutusalueiden asukkaita varten tuottajayhteisö järjestää aluekeräyspisteitä.

Lisätietoa

Tuottajavastuu ja keräyspaperin tuottajayhteisöt: http://www.suomenkeraystuote.fi/media/Info_tuottajavastuu_ja_kerayspaperin_tuottajayhteisot.pdf

Uuden jätelain vaikutus paperin tuottajavastuuseen: http://www.suomenkeraystuote.fi/media/Uuden_jatelain_vaikutus_paperin_tuottajavastuuseen.pdf

Kuva: Phiseksit (www.freedigitalphotos.net)

Share: