Uudet tuotteet ja tuet auttaneet painoalaa

8.6.2020 17:25Uutiset » Toimiala
Tetrixin suojapleksi-kehyksellä onollut kysyntää. Kuva: Tetrix.

Uusiin tuotteisiin panostaminen ja valtion jakamat koronakriisiin liittyvät tuet ovat auttaneet merkittävästi painoalan yrityksiä. Noin 25 % Print&Median kyselyyn vastanneista yrityksistä oli käynnistynyt uutta tuotantoa, kuten suojatuotteiden valmistusta. Tukea oli hakenut 70 % yrityksistä, joista noin kolmasosa oli sitä saanut toukokuun alkuun mennessä.

Print&Median koronakyselyyn vastasi 56 graafisen alan tuotantoyritystä. Kysely tehtiin viikolla 6.-12.5.2020.

Uusia tuotteita ja palveluita oli ideoinut 55 % vastaajista. Toiseksi suosituin toimenpide kriisin aikana oli työnkulun tehostaminen, jota oli tehnyt 27 % vastaajista. Viidesosa oli investoinut uusiin laitteisiin ja verkkosivuihin.

Innovointia on tarvittu, sillä 79 % vastaajista arvioi, että korona heikentää yrityksen taloudellista tilannetta melko tai erittäin paljon. Huhti-toukokuun myynnin arvioitiin heikentyvän keskimäärin 45 %. Yrityksistä 64 % oli jo lomauttanut ja 9 % aikoi lomauttaa henkilöstöään. Vain harva yritys oli turvautunut irtisanomisiin.

– Kriisin vaikutukset painoyrityksiin ovat hyvin erilaisia yrityksen erikoistumisesta riippuen. Esimerkiksi markkinointi- ja messumateriaalien tilaukset ovat pysähtyneet kuin seinään, mutta sen sijaan vaikkapa päivittäistavarakaupan pakkauspainatuksen kysyntä on väliaikaisesti jopa kasvanut, kertoi lehdelle Graafinen Teollisuus ry:n johtaja Elias Erämaja.

Kyselystä kertoo lisää painettu Print&Median numero 3-4. Lehti on poikkeuksellisesti luettavissa myös ilmaisena näköispainoksena tästä.

Share: