UPM vähentämässä painopaperikapasiteettia rajusti

17.1.2013 12:21Uutiset » Toimiala

UPM suunnittelee Euroopan painopaperikapasiteettinsa pysyvää vähentämistä 580 000 tonnilla. Kapasiteetin vähennys koskee Suomea, Saksaa ja Ranskaa. Nykyinen liiketoimintaympäristö myös edellyttää Paperiliiketoiminnan ja UPM:n globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä, jotta mittasuhteiltaan pienempi liiketoiminta voisi toimia kustannustehokkaasti.

UPM:n mukaan Euroopan talouden jatkuvat haasteet ovat merkittävästi vaikuttaneet paperin kulutukseen, kiihdyttäen paperin loppukäyttöihin liittyvää rakenteellista muutosta sekä laskien edelleen painopapereiden kysyntää Euroopassa. Tammikuun alussa UPM päätti henkilöstöneuvottelut Ranskassa sijaitsevan Stracelin tehtaan osalta, mikä merkitsi 270 000 tonnin vähennystä päällystetyissä aikakauslehtipapereissa.

UPM suunnittelee:

– UPM Rauman tehtaan paperikone 3:n pysyvää sulkemista,

– Saksassa sijaitsevan UPM Ettringenin tehtaan paperikone 4:n pysyvää sulkemista,

– Ranskassa sijaitsevan UPM Docellesin tehtaan myymistä tai muuta luopumista, ja

– Paperiliiketoiminnan ja globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä tarkempien suunnitelmien valmistuttua.

Mikäli mainitut suunnitelmat toteutuvat, UPM:n henkilöstömäärä vähenisi noin 860 henkilöllä. Suunnitelmat koskevat useita maita.

Suunnitelman mukaan UPM Rauman ja UPM Ettringenin kaksi konelinjaa suljetaan tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Molemmilla koneilla valmistetaan päällystämätöntä aikakauslehtipaperia yhteensä 420 000 tonnia vuodessa.

UPM Docellesin myyntiprosessi alkaa välittömästi. Myyntiprosessille varataan aikaa korkeintaan 6 kuukautta. UPM Docellesin tehdas valmistaa vuodessa 160 000 tonnia päällystämätöntä puuvapaata paperia.

YT-neuvottelut käynnistetään kunkin maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. UPM Ettringenin ja UPM Rauman osalta prosessi käynnistetään välittömästi.

Paperiliiketoiminnan ja globaalien funktioiden osalta prosessi käynnistyy helmikuun alussa tarkempien suunnitelmien valmistuttua.

Stracel mukaan lukien, konelinjojen sulkemisen ja muiden toimintojen uudelleenjärjestelyjen seurauksena arvioidaan saavutettavan 90 miljoonan euron vuotuiset säästöt kiinteissä kustannuksissa. Kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan 100 miljoonaa euroa.

– Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa UPM:n jäljellejäävän kapasiteetin tehokas käyttö. Suljettaviksi suunnitellut paperikoneet ovat joko teknisen käyttöikänsä loppuvaiheessa, niiden tuotepaletti on rajallinen tai niiden kannattavuus heikko. Tilanne on erittäin valitettava henkilöstön kannalta, mutta ylikapasiteettitilanteessa meidän on sopeutettava kapasiteettimme kannattavan kysynnän tasolle, sanoo UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

– Terve kassavirta on keskeistä UPM:lle ja sen henkilöstölle. Siksi UPM:n on toimittava kassavirran turvaamiseksi. Näissä olosuhteissa vain tehokkaimmat ja joustavimmat tuotantolinjat ja organisaatiot ovat kannattavia, Ovaska toteaa.

Share: